Samverkan

Akademin för utbildning och ekonomi

En helt avgörande del av akademins verksamhet är att samverka med det omgivande samhället. Genom samarbeten med företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer kan vi gemensamt höja kompetensnivån, skapa nya produkter, tjänster och idéer samt utveckla verksamheter. Utbyte sker på en mängd olika sätt. Studenter praktiserar på arbetsplatser, forskare bidrar med ny kunskap och yrkesverksamma utanför högskolan kommer till oss som lärare, forskare eller mentorer.

Tveka inte att kontakta oss om du vill hitta ett samarbete med våra studenter, utbildningar eller forskare!

Samverka med studenter

De utbildningar som finns inom akademin är lärarprogram, ekonomprogram, Fastighetsmäklarprogrammet, Rättsvetenskapligt program, Kommunikationsprogrammet och program inom religionsvetenskap.

Det finns många möjligheter att samverka med studenterna under deras studietid och utbildningarna innehåller ofta inslag av kontakter med företag, organisationer och offentliga aktörer. Genom projektarbeten, verksamhetsförlagd utbildning, gästföreläsningar och uppsatsarbeten/examensarbeten kan studenter och arbetsliv mötas i olika frågeställningar.

Ett annat bra sätt för dig som arbetsgivare att träffa våra studenter är via Kontaktia, som är ekonomernas arbetsmarknadsdag eller på Mäklardagen som är fastighetsmäklarnas dag.

Ytterligare en väg att nå våra studenter är via studentföreningarna. Läs mer om de studentföreningar som finns.

Forskningssamverkan

På akademin bedrivs forskning med fokus på det samhällsvetenskapliga och humanistiska området inom avdelningarna ekonomi, humaniora och utbildningsvetenskap. Forskningen bedrivs ofta nära det privata näringslivet eller offentliga sektorn vilket leder till ett ömsesidigt kunskapsutbyte, utveckling och nytänkande. Läs gärna mer om vår forskning här.

Samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning

Regionalt utvecklings centrum, RucX, är en plattform för samverkan mellan högskolan och regionens kommuner. Verksamheten är ett formaliserat nätverk och en mötesplats för medarbetare inom förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare, skolledare och forskare inom utbildningsvetenskap. Inom ramen för RucX finns även Lärarlyftet. Läs mer om Regionalt utvecklings centrum.

Alla studenter inom lärarutbildningarna har en del av sin utbildning förlagd på förskolor eller skolor, så kallade partnerskolor. Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Inom akademins kunskapsområden kan skräddarsydda utbildningar tas fram för kompetensutveckling av personal. Tillexempel kan kortare och längre utbildningar ges inom ledarskap, ekonomi, engelska, kommunikation och svenska som andra språk. Även enstaka föreläsningar och seminarier kan anpassas utifrån beställarens önskemål.

Kontakt

Samverkansansvarig
Catarina Carlsson
E-post: catarina.carlsson@hig.se
Telefon: 070-751 97 73

Regionalt utvecklingscentrum, RucX

Tf. Verksamhetsledare:
Signhild Olsson
E-post: signhild.olsson@hig.se
Telefon: 070-426 68 80

Katarina Löf
Tel: 026-64 85 51, 073-999 68 75
E-post: katarina.lof@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-04-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)