Välkommen med din ansökan!
Fyra doktorandplatser vid avdelningen för utbildningsvetenskap.

Vid Högskolan i Gävle pågår just nu en uppbyggnad av en forskningsprofil med förankring inom ämnena didaktik och pedagogik. Du som antas som doktorand kommer att vara viktig i detta arbete.

Inom avdelningen för utbildningsvetenskap är didaktik och pedagogik
dominerande, men till avdelningen hör även bild- och dramapedagogik.
Avdelningen bedriver undervisning på grundnivå och avancerad nivå och ett stort undervisningsuppdrag ligger i lärarprogrammen. Forskningen i didaktik behandlar frågor om undervisning och lärande och bedrivs ofta som praktiknära studier.

Den pedagogiska forskningen handlar om mer övergripande aspekter såsom fostran, bildning och utbildning. Inom båda ämnena kan man intressera sig för förutsättningar, genomförande och resultat och behandla varje aspekt för sig, två av aspekterna eller alla tre tillsammans. Den forskning som bedrivs berör olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Även forskning med filosofisk/teoretisk inriktning bedrivs.

Du som antas som doktorand kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan i Gävle, men kommer att vara antagen som doktorand vid ett annat lärosäte inom något av områdena didaktik, pedagogik, pedagogiskt arbete eller utbildningsvetenskap. Hittills har akademin fört dessa diskussioner med företrädare för pedagogikämnet vid Uppsala universitet och med representanter för forskarutbildningen vid Åbo Akademi, men ytterligare något lärosäte kan bli aktuellt. 

Doktoranden skall i normalfallet under fem år ägna sig åt forskarutbildning (80 %) och vid Högskolan i Gävle åt tjänstgöring i utbildning eller andra uppdrag (20 %).

Mer information om och ansökan till tjänsten

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)