Språket som nyckel!

Tyvärr har vi fått besked från Europeiska socialfonden, ESF, att de inte planerar att skicka vår ansökan Språket som nyckel vidare till Strukturfondspartnerskapet.

ESF-ansökan till det regionala samverkansprojektet, Språket som nyckel, syftar till att skapa bättre integration genom att möta länets behov av kompetensutveckling samt utveckla evidensbaserad kunskap inom området svenska som andraspråk.

Högskolan ser projektet som angeläget och har därför återtagit ansökan. För närvarande undersöks andra finansieringsmöjligheter.

RucX styrelse diskuterade frågan vid styrelsemötet den 2 december.

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)