RucX Summit 2019

Äntligen för första gången arrangeras RucX Summit – ett årligt event! Nätverka tillsammans med skolpolitiker, kollegor från skolfältet samt forskare, lärare och ledare från Högskolan i Gävle.

RucX Summit är ett mötesforum för skolfältets styrkedja och Högskolan där vi tillsammans får möjlighet att ta del av RucX medlemmars verksamhet samt diskutera gemensamma lösningar kring aktuella samhällsutmaningar.

Varmt välkommen med din anmälan!

När: 29 november
Tid: 9:30-13:30
Sal: Konserthuset, Bo Linde-salen

Preliminärt program

09.30 Fika och mingel
10.00 Högskolans rektor Ylva Fältholm inleder dagen
10.15 Presentation av RucX:s verksamhet 2020-2022

Vetenskapliga ledarna Annika Elm, Lektor i didaktik och Jan Grannäs, Docent i pedagogik presenterar det strategiska forskningsområde Innovativt Lärande

10.30-11.30 Våra forskningsprogram:

Anneli Frelin, Professor i didaktik och Jan Grannäs, Docent i didaktik presenterar Morgondagens lärmiljöer

Guadalupe Francia, Professor i pedagogik presenterar Demokrati och likvärdighet

Göran Fransson, Professor i didaktik presenterar Digitalisering, teknologier, media och lärande

11.30 Workshops i Open Space-modell med bl a Samhällsutmaningarna inom skolsektorn, Lärarutbildningarna, ULF Utbildning-Lärande-Forskning, Språket som nyckel, Lärande nätverk, Digital Learning Lab mm.

12.30-13.30 Mingellunch och avslut

Regionalt utvecklingscentrum vid Högskolan i Gävle, RucX, är en mötesplats för skolhuvudmän och högskola i syfte att samverka kring skolutvecklingsfrågor.

Kontakt

Signhild Olsson signhild.olsson@hig.se

Göran Fransson goran.fransson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)