Gamification/Game based learning och programmering i förskolans verksamhet

Målgrupp

Förskollärare och lärare i F-3 samt i fritidshem.

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskolan, i förskoleklass till årskurs 3 samt till dig som arbetar i fritidshemmet. Kursen lyfter exempel på hur IT kan fungera som användbar resurs för barnens och elevernas kunskapsutveckling genom bland annat programmering utifrån ett gamification/game based learning perspektiv. Du får också utveckla kunskap om metoder för hur du kan använda digitala tekniker i undervisningen samt hur du kan kritiskt granska den digitala teknik som finns för undervisning i förskola/skola.

Kompetensutvecklingsinsatsen baseras på Regeringens Nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet samt befintlig kurs: IT som resurs för lärare i förskoleklass, fritidshem, och årskurs 1-6 med kurskod DIG520.

Kursledare

Anette Ivarsson och Claes Westelius, Adjunkter inom Didaktik.

Kurstid och upplägg

Undervisningen kommer att ske på kvartsfart (25%) under en termin. Undervisningstillfällena förläggs på eftermiddagstid med start cirka 14:00.
Fyra campusförlagda tillfällen i högskolans Digital Learning Lab varvad med distansstudier.

Kostnad: 4 900 kr per deltagare.

Kursen startar vid minst 10 deltagare.

Kontakt

Signhild Olsson, Tf verksamhetsledare RucX

signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)