Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp

Högskolan erbjuder på uppdrag av Skolverket kurser i programmering med inriktning mot matematik med start hösten 2019. Höstens kurser innehåller förutom fysiska träffar, mer stöd genom webbuppföljning via Zoom varje vecka!

För lärare inom grundskolan

För lärare inom grundskola eller motsvarande erbjuder vi kursen Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10 eller komvux på grundläggande nivå, 7,5 hp, kurskod DVU001. Syftet är att utveckla kunskaper om grundläggande programmering och datalogiskt tänkande med ämnesdidaktisk infärgning kopplat till gällande styrdokument.

Kursen är en distanskurs med tre fysiska träffar vid Högskolan i Gävle. Utifrån de utvärderingar som genomförts i tidigare kurser kommer det att erbjudas webbaserade möten via Zoom en gång i veckan för uppföljning och problemlösning.
Delar av kursen samläses med motsvarande kurs för lärare verksamma inom gymnasieskolan.

Målgrupp

Kursen riktar sig till:

  • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
  • Matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kursstart höstterminen 2019

Vecka 34 - 03
Studietakt: Kvartsfart
Undervisningsform: Distans. Tre campusförlagda träffar på Högskolan i Gävle

Kursens innehåll

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i programmering och träning i att konstruera datorprogram som löser relevanta matematiska problem för skolan och hur du kan hjälpa dina elever att lära sig att programmera. I matematikämnet kan du och dina elever integrera programmering i områden såsom aritmetik, procentuell förändring, sannolikhet, talegenskaper, talserier, bråkräkning, koordinatsystem, geometri, trigonometri, ekvationer, grafer - och problemlösning.

I kursen använder du inledningsvis ett visuellt blockbaserat programmeringsspråk och längre in i kursen går du över till ett textbaserat programmeringsspråk. Båda språken är lämpliga och lättillgängliga för dina elever. Målsättningen är att du ska kunna omsätta och integrera dina kunskaper och färdigheter i din egen didaktiska praktik.


Kursen ges som distanskurs. I vår nätbaserade utbildningsplattform Blackboard får du svar på frågor och tillgång till information, instruktioner, diskussioner, uppgifter, instuderingsfrågor, digitalt material, feedback, mm. Examinationen sker genom seminarier, inskickade inlämningsuppgifter samt ett avslutande undervisningsprojekt.

Ansökan

Lärare kan ansöka till kursen enskilt men du ska arbeta som lärare och du behöver din rektors godkännande. Du ansöker genom att fylla in nedanstående webbformulär. Sista anmälningsdag är den 18 augusti. Besked om plats på kursen skickas ut med e-post under vecka 32.

Kursplan och litteraturlista

Kontakt

För mer information kontakta:

Camilla Nordin, tel 026-64 87 46, e-post: camilla.nordin@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)