Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp

Högskolan i Gävle ger, med start våren 2019, kurser i programmering med inriktning mot matematik. Kurserna är uppdragsutbildningar. Kurserna är distanskurser med några fysiska träffar. Högskolan i Gävle har av Skolverket fått i uppdrag att ge så kallade kommun-/regionsförlagda distanskurser vilket innebär att Högskolans lärare kommer ut till kommunen/regionen i samband med de fysiska träffarna.

 

Inriktningar

  1. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10 eller komvux på grundläggande nivå, 7,5 hp
  2. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gymnasiet eller komvux gymnasial nivå, 7,5 hp

 

Målgrupp och ansökan

Kurserna riktar sig till:
- Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10

- Matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

- Matematiklärare i gymnasieskolan

- Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

- Tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10

Kursens innehåll

Kurserna ges våren 2019 under förutsättning att finansieringen säkerställs.

Kursstart: Vecka 6 vårterminen 2019. Kvartsfart på distans till vecka 23. Tre campusförlagda träffar alternativ kommun-/regionförlagda efter ö.k. 

 

Kurserna omfattar  7,5 hp och består av föreläsningar, praktiskt arbete samt workshops/laborationer.  Syftet är att utveckla kunskaper om grundläggande programmering och datorlogiskt tänkande med ämnesdidaktisk infärgning kopplat till gällande styrdokument.

 

Högskolan i Gävle ger kommun-/regionsförlagda kurser, vilket innebär att:
-
flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan gå ihop för att anordna kommun- och regionsförlad kurs.

- lärosätet ansvarar för hantering av ansökningarna. Beställaren och lärosätet bestämmer tillsammans plats för var de fysiska träffarna ska vara, ca 2-5 mötestillfällen.

- beställaren och lärosätet kommer överens om datum och tid för de fysiska träffarna så att det passar båda parter.

- beställaren kan genom dessa kurser se till så att en grupp lärare inom kommunen/regionen kan gå kurserna tillsammans. Samläsning mellan kurser, av det generella innehållet, kan ske. Om du som huvudman har till exempel matematiklärare som undervisar i grundskolans åk 7–9 och tekniklärare som undervisar i grundskolans åk 7–9, kan dessa två grupper läsa det generella innehållet tillsamman.

 

Övrig information

Enskilda lärare kan söka de kurser som är campusförlagda distanskurser. Du ska arbeta som lärare och du behöver din rektors godkännande för att kunna söka.

Kursen är, i mån av plats, öppen för lärare som inte är behörig att undervisa i matematik eller teknik, som undervisar på andra stadier och som arbetar i andra andra skolformer.

Skolhuvudman kan vända sig till annat lärosäte om närmaste lärosäte inte har möjlighet att erbjuda kursen när skolhuvudmannen önskar den.

Det är rektor eller huvudman som anmäler intresse för att kursen ska kommun- eller regionsförläggas, kontakta närmaste lärosäte för att meddela ditt intresse.

Högskolan Dalarna ger en kurs som är helt på distans.

Kursplaner

 

Kontakt

För mer information och beställning av kurs, kontakta:

Signhild Olsson, mobil 070-426 68 80 alt mail: signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-01-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)