Programmering fortsättningskurs 5 hp

Högskolan erbjuder på uppdrag av Skolverket fortsättningskursen Grundläggande programmering med matematikdidaktiskt fokus, 5 hp, med start vårterminen 2020. Kursen bygger vidare på kunskaperna från de grundläggande programmeringskurserna.

Fortsättningskurs för lärare inom grund- och gymnasieskola

Den här kursen riktar sig till lärare i matematik på gymnasial nivå eller grundskolenivå och som tidigare har läst en grundläggande kurs i programmering (Python). Du breddar och fördjupar dina kunskaper i programmering och du tränar din förmåga att representera matematiska modeller med programvara. Samtidigt utvecklar du din didaktiska förmåga att identifiera relevanta problem i matematiken och omvärlden där programmering är ett lämpligt sätt att lösa problemen - och omsätta det i din undervisning med dina elever. Du reflekterar även över programmering i relation till jämställdhet, etik och miljöfrågor.

Kursen ges som distanskurs. I vår nätbaserade utbildningsplattform Blackboard får du svar på frågor och tillgång till information, instruktioner, diskussioner, uppgifter, instuderingsfrågor, digitalt material, feedback, mm. Examinationen sker genom seminarier, inskickade inlämningsuppgifter samt ett avslutande undervisningsprojekt.

Kursstart vårterminen 2020

Kursstart Under februari 2020
Studietakt: Kvartsfart
Undervisningsform: Distans. Två campusförlagda träffar på Högskolan i Gävle.
Förkunskaper: Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7–9 / spec 8–10 eller komvux grundl 7,5 hp (DVU001) eller Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gy eller komvux gy nivå 7,5 hp (DVU003) eller motsvarande

Ansökan

Lärare kan ansöka till kursen enskilt men du ska arbeta som lärare och du behöver din rektors godkännande. Du ansöker genom att fylla i nedanstående webbformulär. Besked om plats på kursen skickas ut med e-post i slutet av januari.

Kontakt

För mer information kontakta:

Camilla Nordin, tel 026-64 87 46, e-post: camilla.nordin@hig.se

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)