Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Kursen Systematiskt kvalitetsarbete i skolan är på avancerad nivå 7,5 hp och kommer vara kopplad till ditt direkta arbete.

Genom kursen får du möjlighet att skapa nätverk och att utvecklas i ditt uppdrag tillsammans med andra förstelärare och lektorer i regionen. Kursen belyser hur du kan använda dig av forskning, kollegialt lärande, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete som stöd i ditt uppdrag.

Behörig att antas till kursen är, förutom gällande behörighetskrav, enbart sökande som arbetar som förstelärare eller lektor inom samverkande kommuner för Regionalt utvecklingscentrum för X-län (RucX) och som kan komplettera med giltigt intyg.

Kursen omfattar 5 träffar på Högskolan i Gävle och däremellan självstudier. Sista dag för anmälan är 31 januari 2016.
Obs! Kursen är fulltecknad!
Beräknade datum för träffarna på Högskolan i Gävle är:

Fredag 12/2, tisdag 15/3, tisdag 19/4 samt någon dag i vecka 24 och en dag i september 2016.

Länk till kursplan

Kursens utformning:

Kunna:

 • Centrala forskningsområden inom lärande och undervisning i relation till det egna ämnet/verksamheten.
 • Centrala metoder och teorier inom utbildningsvetenskaplig forskning.
 • Olika modeller för kollegialt lärande.
 • Förståelse för det systematiska kvalitetsarbetets olika delar och nivåer.

Göra:

 • Tillämpa några metoder för insamling och analys av data om den egna verksamheten.
 • Initiera och leda ett kollegialt lärande.
 • Använda vetenskapliga databaser och andra verktyg för att söka vetenskapliga artiklar.
 • Skriftligt dokumentera ett utvecklingsarbete.

Värdera:

 • Kritiskt problematisera och diskutera forskning om lärande och undervisning.
 • Förhålla sig till yrkesetiska frågor i ett kollegialt utvecklingsarbete.

Hur går examinationen till?

 • Deltagande i seminarier
 • Muntlig presentation av en vetenskaplig artikel
 • Skriftlig rapport

Anmälnings- och antagningsprocess till Systematiskt kvalitetsarbete i skolan 7,5 hp

För att bli antagen till kursen Systematiskt kvalitetsarbete i skolan 7,5 hp krävs att den sökande har en förskollärar- eller lärarexamen samt att skolhuvudmannen intygar, via särskild blankett, sitt godkännande till deltagande i kursen.

Steg 1:

Deltagare:

Anmälan till kursen sker via http://www.antagning.se/. Om deltagare inte redan har ett användarkonto skapas ett. Anmälan görs i samband med skapande av användarkonto. Kursen söks fram med anmälningskoden HIG-23321. Är det ett nytt konto kommer en pin-kod för bekräftelse av användarkontot skickas inom 5 arbetsdagar. Om inte anmälan gjordes innan urloggning måste man vänta på denna pin-kod.

Deltagare kan efter ett par dagar efter anmälan kontrollera under ”Mina sidor” vilka meriter som finns registrerade. Saknas behörighetsgivande examen måste komplettering göras för behörighet. Komplettering kan ske via http://www.antagning.se/ via uppladdning av inskannat original dokument eller genom att skicka den vidimerade kopian till ”Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund”.

Eftersom anmälningstiden är så pass kort kommer anmälan att stå som sen anmälan.

Steg 2:

Deltagare/skolhuvudman (beroende på beslut på din skola)

Huvudmannens intygande ska skickas in för varje deltagare till ”Högskolan i Gävle, Regionalt utvecklingscentrum, RucX, Ann-Charlotte Wikström, 801 75 Gävle”. Se länk nedan.

Huvudmannens intygande

Kontaktpersoner:

Gällande kursens innehåll: Ingrid Nordqvist, ingrid.nordqvist@hig.se
Gällande antagningsförfarande: Jeanette Andersson, jeanette.andersson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)