Herobild

Erbjudande om utbildning


Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan – Vad är det? En kurs på Högskolan i Gävle där vi arbetar med att utveckla ett moment/ett område i din/ditt arbetslags undervisning.

Kursen är på 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar fem veckors studier. Den anpassas i tid och rum till deltagarnas behov. Vanligtvis ligger kursen över minst en hel termin.

I kursen försöker vi komma åt vad det är som händer när det tänder, hur det nya blir till, hur det nya föds ur det gamla.

Om vi skulle drista oss till att med några ord etikettera kursens anda handlar det om att katalysera fiffighet, innovations- och skaparförmåga, idéer och finurlighet.

Vid frågor om kursens innehåll kontakta
Pär Vilhelmson, pvn@hig.se, 070-172 48 86
Bengt Söderhäll, bsl@hig.se, 076-800 47 72

För mer information och intresseanmälan kontakta:
Lisa Sjöström Wallin, Verksamhetssamordnare RucX , Högskolan i Gävle
Tel: 070- 212 89 94, mail: liselotte.s.wallin@hig.se

Skolbibliotek för lärare i Gävleborg

För att stärka skolbibliotekens roll och öka personalens kompetens erbjuder vi en uppdragsutbildning för lärare i Gävleborg.

Alla elever behöver ha tillgång till ett bra skolbibliotek. Det säger lagen och det är en viktig förutsättning för att öka elevernas informationskompetens, läsförmåga och läsförståelse. Biblioteket är viktigt som en pedagogisk resurs, men trots detta saknar många skolor idag personal som har kännedom om hur man driver ett skolbibliotek. Lärarutbildningarna innehåller inga kurser om skolbibliotek och fortutbildning om skolbibliotek är sällsynta. Detta vill vi ändra på!

Vi vänder oss i första hand till lärare som arbetar med skolbibliotek inom grundskolan eller är intresserade av att göra detta. Utbildningen kommer att ges som en modifierad distansutbildning från hösten 2014. Om intresse finns planerar vi att ge utbildningen vid flera tillfällen.

Uppdragsutbildningen kommer att arrangeras av Högskolan i Gävle i samverkan med Gävle kommun, som medverkar med erfaren personal från skol- och biblioteksområdet. Den projektgrupp som planerar kursen består av Maivor Hallén, bibliotekschef Högskolan i Gävle, Lisbeth Forslund, bibliotekschef Gävle kommun, Maria Berglind Wallmo, bibliotekarie Gävle kommun, Gunilla Hagman, skolbibliotekssamordnare Gävle kommun och Sara Gagge, gymnasiebibliotekarie Gävle kommun.

Mer information hittar ni här

Frågor och ansökningar görs direkt till Maivor Hallén, tel 026-64 81 88, maivor.hallen@hig.se

Ateljeristapedagogik för förskolan I - IV,  fyra kurser à 7,5 hp

Skapande arbete och estetiskt lärande genom praktiskt undersökande i olika material och tekniker.

Upplägget på kurserna: Kvartsfart, 5 heldagsträffar per termin, ca en gång i månaden på fredagar. Praktiskt arbete och seminarier i bildsalen på Högskolan i Gävle. Praktiska uppgifter genomförs på sin egen förskola. Inläsning av litteratur samt skrivuppgifter mellan träffarna.

Pris: 15 000:- exkl. moms per person för 7,5 hp. I priset ingår material och litteratur och förutsätter minst 12 deltagare. Maxantal deltagare är 25.

Start under HT14 med Ateljeristapedagogik för förskolan I.

Kurserna kan riktas mot skolan, befintliga kurser passar även specialpedagoger.

Undervisning sker i form av praktiskt arbete, litteraturseminarier och föreläsningar.

Examinationen består av inlämnade skriftliga uppgifter samt praktiska tentamina.

Läs mer om kursernas innehåll och mål här.

Vid frågor kring kursernas innehåll och upplägg kontakta Yvonne Lindh, yvonne.lindh@hig.se.

Intresseanmälan görs till:
Lisa Sjöström Wallin, Verksamhetssamordnare RucX , Högskolan i Gävle
Tel: 070- 212 89 94, mail: liselotte.s.wallin@hig.se

Behörighet i ämnet svenska som andraspråk - 45 hp

Högskolan i Gävle erbjuder uppdragsutbildning i ämnet svenska som andraspråk för behörighet upp till 45 hp.

härUppdragsutbildning beställs via respektive huvudman.

Mer information om utbildningens preliminära upplägg se här.(powerpoint 2007, 139.9 kB)

För mer information och intresseanmälan kontakta:
Lisa Sjöström Wallin, Verksamhetssamordnare RucX , Högskolan i Gävle
Tel: 070- 212 89 94, mail: liselotte.s.wallin@hig.se

Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet 7.5 hp

Högskolan i Gävle erbjuder uppdragsutbildning till ämneslärare som syftar till att nå skolframgång i det flerspråkiga klassrummet i alla ämnen.

Uppdragsutbildning beställs via respektive huvudman.

Mer information om utbildningens preliminära upplägg se här.

För mer information och intresseanmälan kontakta:
Lisa Sjöström Wallin, Verksamhetssamordnare RucX , Högskolan i Gävle
Tel: 070- 212 89 94, mail: liselotte.s.wallin@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-07-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)