Herobild

Om RucX

RucX verksamhet bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan likvärdiga parter, och är ett formaliserat nätverk mellan Högskolan och kommunerna i regionen för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning.

RucX ska erbjuda en mötesplats för medarbetare inom
förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare, skolledare
och forskare. 

Centrala verksamhetsområden

Skolutveckling

Åtgärder i form av kurser och utvecklingsprojekt som svarar mot definierade utvecklingsbehov inom utbildningsväsendet i regionen.
RucX har i sammanhanget en viktig funktion som informatör, inspiratör
och samordnare.

Lärarutbildning

Erbjuda mötesplatser för lärarutbildare på fältet och på Högskolan. Utbildning av lokala lärarutbildare. I övrigt verka för att utveckla partnerskapet mellan skolväsendet lokalt och lärarutbildningen. Samverkanskommunerna och Högskolan i Gävle har ett gemensamt ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Forskning

Främja kontakterna mellan skolpraktik och forskning, liksom mellan utvecklingsprojekt och forskning. Inspirera, stimulera och möjliggöra för lärare på fältet samt chefer inom förskola och skola att ta del av och bedriva praxisnära forskning.

Organisation

Högskolan är RucX organisatoriska och juridiska hemvist. Kansliet är placerat inom akademin för utbildning och ekonomi (AUE).

RucX leds av en styrelse, som till sitt förfogande har ett kansli bestående av en verksamhetssamordnare och en administratör.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår.

Styrelsen ansvarar för:

  • Att upprätta verksamhetsplan och handlingsplan för verksamheten
  • Att följa upp och utvärdera RucX arbete, som det beskrivs i verksamhetsplan och handlingsplan.
  • Att samordna och rapportera till Rektor.

RucX styrelse

Ordförande: Inger Norman

Arbetsutskott: Inger Norman, Kajsa Mellner Daxberg, Katarina Ivarsson, Signhild Olsson, Svante Brunåker, Katarina Florin

Styrelsen Ordinarie ledamöter:
Kajsa Mellner Daxberg Bollnäs kommun
Ola Johansson Ockelbo kommun
Inger Norman Sandvikens kommun
Ingela Rauhala Hudiksvalls kommun
Tomas Hartikainen Gävle kommun
Katarina Ivarsson Hofors kommun 
Thomas Winqvist Hälsinglands Utbildningsförbund
Eva Fors Nordanstigs kommun
Per-Anders Olsson Älvkarleby kommun
Åsa Unger Söderhamns kommun
Monica Hallquist Ljusdals kommun
Katarina Ceder Bång Ovanåkers kommun

Adjungerande ledamöter:

Fackförbund
Anna Söderlund, Lärarförbundet
Karin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund

Högskolan i Gävle
Svante Brunåker, akademichef AUE
Anna Eriksson, utbildningsledare lärarutbildningen
Katarina Florin, utbildningsledare lärarutbildningen
Ingrid Nordqvist, utbildningsledare lärarutbildningen
Britt-Marie Sandin Andersson, Utbildningsledare VFU
Göran Fransson, Forskningsledare
Magnus Isaksson, avdelningschef ATM
Josefine Westberg Jacobson, avdelningschef AHA

Friskolerepresentant
Vakant

Region Gävleborg
Thomas Lundberg, strateg

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Elisabeth Svens

  1. Avtal med kommuner

Sammanträdesdatum 2019

RucX styrelsemöten, Krusenstiernasalen

15/2

kl. 8.00 - 12.00

24/5

kl. 8.00 - 12.00

27/9

kl. 8.00 - 12.00

29/11

kl. 8.00 - 12.00

RucX arbetsutskottsmöten, 31:321

5/2

kl. 10.00 - 12.00 (Obs 31:470)

10/5

kl. 8.00 - 12.00

13/9

kl. 8.00 - 12.00

15/11

kl. 8.00 - 12.00

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-03-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)