Herobild

Om RucX

RucX verksamhet bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan likvärdiga parter, och är ett formaliserat nätverk mellan Högskolan och kommunerna i regionen för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning.

RucX ska erbjuda en mötesplats för medarbetare inom
förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare, skolledare
och forskare. 

Centrala verksamhetsområden

Skolutveckling

Åtgärder i form av kurser och utvecklingsprojekt som svarar mot definierade utvecklingsbehov inom utbildningsväsendet i regionen.
RucX har i sammanhanget en viktig funktion som informatör, inspiratör
och samordnare.

Lärarutbildning

Erbjuda mötesplatser för lärarutbildare på fältet och på Högskolan. Utbildning av lokala lärarutbildare. I övrigt verka för att utveckla partnerskapet mellan skolväsendet lokalt och lärarutbildningen. Samverkanskommunerna och Högskolan i Gävle har ett gemensamt ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Forskning

Främja kontakterna mellan skolpraktik och forskning, liksom mellan utvecklingsprojekt och forskning. Inspirera, stimulera och möjliggöra för lärare på fältet samt chefer inom förskola och skola att ta del av och bedriva praxisnära forskning.

Organisation

Högskolan är RucX organisatoriska och juridiska hemvist. Kansliet är placerat inom akademin för utbildning och ekonomi (AUE).

RucX leds av en styrelse, som till sitt förfogande har ett kansli bestående av en verksamhetsledare, verksamhetsutvecklare och en administratör.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår.

Styrelsen ansvarar för:

  • Att upprätta verksamhetsplan och handlingsplan för verksamheten
   • Att följa upp och utvärdera RucX arbete, som det beskrivs i verksamhetsplan och handlingsplan
    • Att samordna och rapportera till Rektor
    RucX styrelse

    Ordförande: Inger Norman

    Arbetsutskott: Inger Norman, Kajsa Mellner Daxberg, Katarina Ivarsson, Signhild Olsson, Svante Brunåker, Katarina Florin

    Styrelsen Ordinarie ledamöter:
    Kajsa Mellner Daxberg Bollnäs kommun
    Ola Johansson Ockelbo kommun
    Inger Norman Sandvikens kommun
    Ingela Rauhala Hudiksvalls kommun
    Tomas Hartikainen Gävle kommun
    Katarina Ivarsson Hofors kommun 
    Thomas Winqvist Hälsinglands Utbildningsförbund
    Eva Fors Nordanstigs kommun
    Per-Anders Olsson Älvkarleby kommun
    Åsa Unger Söderhamns kommun
    Monica Hallquist Ljusdals kommun
    Katarina Ceder Bång Ovanåkers kommun

    Adjungerande ledamöter:

    Fackförbund
    Anna Söderlund, Lärarförbundet
    Karin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund

    Högskolan i Gävle
    Svante Brunåker, akademichef AUE
    Anna Eriksson, utbildningsledare lärarutbildningen
    Katarina Florin, utbildningsledare lärarutbildningen
    Ingrid Nordqvist, utbildningsledare lärarutbildningen
    Britt-Marie Sandin Andersson, Utbildningsledare VFU
    Göran Fransson, Forskningsledare
    Magnus Isaksson, avdelningschef ATM
    Josefine Westberg Jacobson, avdelningschef AHA

    Friskolerepresentant
    Vakant

    Region Gävleborg
    Thomas Lundberg, strateg

    Specialpedagogiska skolmyndigheten
    Elisabeth Svens

    Sammanträdesdatum hösten 2019

    RucX styrelsemöten, Krusenstiernasalen
    27/9 kl. 8.00 - 12.00
    29/11 kl. 8.00 - 12.00

    RucX arbetsutskottsmöten, 31:321
    13/9 kl. 8.00 - 12.00
    15/11 kl. 8.00 - 12.00

    Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-10-07
    Högskolan i Gävle
    www.hig.se
    Box 801 76 GÄVLE
    026-64 85 00 (växel)