Lärarprogrammen

Här finns information för dig som studerar på något av våra lärarprogram.

Förskollärarprogrammet

Utbildningsledare
Anna Eriksson
E-post: lararutbildning@hig.se

Grundlärarprogrammet

Utbildningsledare
Katarina Florin
E-post: lararutbildning@hig.se

Kompletterande pedagogisk utbildning KPU

Utbildningsledare
Ingrid Nordqvist
E-post: lararutbildning@hig.se

Ämneslärarprogrammet

Utbildningsledare
Ingrid Nordqvist
E-post: lararutbildning@hig.se

Dina studier

Hittar du inte informationen på denna sida finns det mesta du behöver veta om dina studier här

Ansökan till kurser inom program

Som studenten är du med automatik antagen till de fyra första kurserna under termin ett inom programmet. Före den 15 oktober ska du söka kurser för nästkommande vårtermin och före den 15 april ska du söka kurser för nästkommande hösttermin.

När det är dags att ansöka så hittar studenten anmälningskoder för de aktuella kurserna här:

Viktigt att tänka på att detta måste göras varje termin genom hela utbildningen.

Studera och praktisera Utomlands

Ta chansen att åka på ett äventyr genom studier utomlands! Ansökan för utbytesstudier öppnar 15/2. Sista ansökningsdag för utbytesstudier är 15/3 för kommande läsår 2018/2019

Examensarbete

Det finns olika riktlinjer för examensarbeten beroende på inom vilket program du studerar. Gemensamt för alla är dock att examensarbeten ska publiceras i DiVA efter godkännande av examinator.

Ansökan om byte av inriktning, studieort eller studieform

Blanketter för dig som behöver vill byta studieort, studieform eller inriktning.

Studieuppehåll och avbrott

Om du vill göra ett uppehåll i dina studier måste du ansöka om det genom att fylla i en särskild blankett. Den hittar du på Högskolans hemsida. Meddela även lokal lärarutbildare (LLU), utbildningsledare och VFU-enheten att du gör ett uppehåll i dina studier.

  • Så här gör du studieuppehåll
  • Om du inte avser återuppta dina studier på programmet ska du anmäla ett studieavbrott genom att lämna in blanketten ”Anmälan om studieavbrott”. Meddela även lokal lärarutbildare (LLU), utbildningsledare och VFU-enheten att du gör ett studieavbrott i dina studier.
  • Studieavbrott    

Tillgodoräknande av tidigare studer

Så här ansöker du om tillgodoräknande för kurser du läst vid andra lärosäten.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Lärarprogrammen är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser.

VFU inom lärarprogrammen

Tentamen

Anmäl dig till tentamen på campus eller på din studieort senast 10 dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad, utan då får du bara skriva din tentamen i mån av plats.

Dispens - ombedömning tentamen

Ansökan om dispens för att få påbörja kurs i program
Ansökan om ombedömning av tentamen

Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen måste du själv ansöka om den i Ladok.

  • Lärarlegitimation

För att få lärarlegitimation måste man ha en lärarexamen. Sedan ansöker du om din legitmation hos Skolverket

Hitta ditt schema

Du som är student vid Högskolan i Gävle kan hitta ditt personliga schema via vår schema-app eller via högskolans schemasök på webben

Ladok - studiedokumentation

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Ingrid Nordqvist Sidan uppdaterades: 2018-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)