Kvalitetskriterier för mottagande av lärarstuderande

• Partnersamverkan utgår från kommunens VFU-plan.

• Av rektor utsedd lokal lärarutbildare har tillgång till och använder e-post.

• LLU och student har tillsammans formulerat en individuell plan för VFU så att progression framgår. Planen ska vara känd av rektor.

• Rektor, LLU och student har i ett tidigt skede diskuterat examensarbetet utifrån kommunens utvecklingsarbete.

• LLU lämnar bedömningsunderlag till student och högskola. Blankett för bedömningsunderlaget tillhandahålls av kursansvarig på högskolan.

• LLU besöker HiG:s hemsida

• LLU ges möjlighet att delta i för LLU aktuella informationstillfällen och seminarier via visuella eller fysiska möten.

• LLU deltar i kommunens utvärdering av VFU. (Enkät)

• LLU tillämpar den lokala handlingsplanen.

• LLU medverkar i uppföljningen av VFU.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2015-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)