Gå till eugreenalliance
Sök

Grundlärarprogrammet

Här finns information för dig som är student på Grundlärarprogrammet.

Studera eller praktisera utomlands

Erasmus+ praktik är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att praktisera på ett företag, i en organisation eller på ett lärosäte i ett annat europeiskt land, under eller efter din utbildning.

Studier och föräldraskap

Policy för dig som är förälder och studerar hos oss på Högskolan.

Att förena studier och föräldraskap vid Högskolan i Gävle

Ansökan om byte av inriktning, studieort eller studieform

Blanketter för dig som önskar byta inriktning, studieort eller studieform.

Ansökan till kurser inom program

Som programstudent är du med automatik antagen till de fyra första kurserna under termin ett inom programmet. Inför termin två och efterföljande terminer behöver du anmäla dig till kurserna inom programmet via antagning.se.

Dina studier

Mer information som rör dina studier och din utbildning, sådant som är viktigt och bra att känna till under din studietid.

Examensarbete

Det finns olika riktlinjer för examensarbeten beroende på inom vilket program du studerar. Gemensamt för alla är dock att examensarbeten ska publiceras i DiVA efter godkännande av examinator.

Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen måste du själv ansöka om den i Ladok.

Förkortningar och begrepp


ordlista

UVK

utbildningsvetenskaplig kärna

VFU

verksamhetsförlagd utbildning

LSO

lokal samordnare för VFU

LLU

lokal lärarutbildare

Kursansvarig

ansvarig lärare för kurs på Högskolan

Utbildningsledare

ansvarig för övergripande frågor inom lärarprogram

Skolledare

förskolechef/rektor

Skolhuvudman

kommun, skola eller friskola

Partnerregionen

Gävleborg samt delar av norra Uppland

Partnerskola

den förskola/skola där studenten genomför VFU

Utflykt

studenten besöker annan verksamhet under bibehållen placering

VFU-placering

den förskola/skola och det arbetslag där studenten genomför VFU

VFU-system

webbaserat system där student loggar in för att se sin placering

VFU-period

den del av kurs som genomförs i partnerskola

VFU-enheten

ansvariga för VFU på Högskolan, samordnare, handläggare och administratör

Lärarlegitimation
  • För att få lärarlegitimation måste man ha en lärarexamen. Sedan ansöker du om din legitimation hos Skolverket.
Studera och praktisera utomlands

Ta chansen att åka på ett äventyr genom studier utomlands!

Studieuppehåll och avbrott

Om du vill göra ett uppehåll i dina studier måste du ansöka om det. Meddela även lokal lärarutbildare (LLU), utbildningsledare och VFU-enheten att du gör ett uppehåll i dina studier.

  • Studieuppehåll
  • Om du inte avser att återuppta dina studier på programmet ska du anmäla ett studieavbrott. Det gör du direkt i Ladok och mer information hittar du i länken om studieavbrott. Meddela även lokal lärarutbildare (LLU), utbildningsledare och VFU-enheten att du gör ett studieavbrott i dina studier.
  • Studieavbrott    
Tentamen

Anmäl dig till tentamen på campus eller på din studieort senast 10 dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad, utan då får du bara skriva din tentamen i mån av plats.

Tillgodoräknande av tidigare studier

Om du tidigare har läst delar av en lärarutbildning vid ett annat lärosäte och nu blivit antagen på en liknande utbildning vid Högskolan i Gävle måste du skicka in ansökningar om tillgodoräknande. Det finns inga garantier att du får tillgodoräkna dig alla kurser från ditt tidigare lärosäte. Du gör en ansökan per kurs du önskar tillgodoräkna dig.

Både uppgift om avslutad kurs/del av kurs från annat lärosäte och uppgift om motsvarande kurs/del av kurs vid Högskolan i Gävle måste finnas med i ansökan. Ta hjälp av länkarna nedan för att hittade motsvarande kurs på Högskolan i Gävle.

Se till att din ansökan är komplett innan du skickar in den!

Högskolan i Gävle avvisar en ofullständig ansökan.

I en komplett ansökan:

  • Ska samtliga obligatoriska uppgifter vara ifyllda.
  • Bifogas resultatintyg/studieintyg där lärosäte, kursnamn, poängomfattning och betyg ska framgå.
  • Kursplan, inklusive litteraturförteckning bifogas.
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Lärarprogrammen är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser.

Hitta ditt schema

Du som är student vid Högskolan i Gävle kan hitta ditt personliga schema via vår schema-app eller via Högskolans schemasök på webben.

Canvas

Canvas är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle, en så kallad lärplattform. Från terminsstarten hösten 2020 ska alla kurser ges i Canvas. (Canvas ersätter Blackboard, som vi haft tidigare.)

Ladok - studiedokumentation

Kontakt

Utbildningsledare
Katarina Florin
E-post: lararutbildning@hig.se

Prenumerera på sidan

Ta del av aktuella ändringar på den här sidan genom att prenumerera på uppdateringar. Fyll i din e-post nedan. 

Hantera prenumeration
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2023-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)