Sök

Coronavirus och VFU

Vi är inne i en speciell tid med pågående, långvarig och global pandemi som innebär särskilda förhållningssätt. Högskolan, lärarprogrammen och skolhuvudman på din VFU-placering arbetar för att skapa förutsättningar för dina studier, utifrån de direktiv och riktlinjer som regeringen och folkhälsomyndigheten anger. Det gäller, som för alla samhällsmedborgare, att följa de riktlinjer som anges för att minska smittspridning. Det gäller även under VFU.

VFU enligt utbildningsplan

Högskolan i Gävle kan bedriva undervisning och examination enligt ordinarie utbildningsplan. Det innebär att VFU examineras praktiskt i samverkan med skolhuvudmän för att kvalitetssäkra examinationen även under pandemin.

Förutsättningar

Alla aktörer som ingår i VFU-samverkan gör allt för att du ska kunna genomföra din utbildning och examineras praktiskt utan att din utbildning förlängs. För att få mer information om eventuella anpassningar under pandemin, se aktuell kursinformation.

Riktlinjer under VFU

Du följer de lokala riktlinjerna för att minska smittspridning som finns på din VFU-placering. Ha kontakt med din lokala lärarutbildare (LLU) för att få information om vad som gäller just på din VFU-placering.

Rutiner vid frånvaro

Om du av någon anledning har frånvaro under din VFU tar du igen dessa dagar så fort som möjligt. Frånvaro kan t.ex. handla om sjukdom, vård av sjukt barn eller risk för att vara bärare av coronavirus innan smitta konstaterats.
Du och din LLU planerar tillsammans för när frånvaron tas igen. Meddela även kursansvarig lärare. Bedömningsunderlaget lämnas in när alla dagar är genomförda.

Ej genomförd VFU

Kontakta kursansvarig lärare om VFU-momentet inte kan genomföras eller måste avbrytas.

Riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp tar du kontakt med studentcetrum@hig.se
Tillsammans med kursansvarig lärare och LLU gör ni sedan upp en plan för VFU.
Försäkringskassans information

Studieuppehåll

Om du har svårighet att genomföra din utbildning just nu kan du göra studieuppehåll. Du måste då fylla i en särskild ansökan.
Studieuppehåll

Mer information

När det gäller övriga frågor om covid-19 hänvisas till Högskolans övergripande studentinformation och olika samhällsfunktioner.
Högskolans övergripande studentinformation
Folkhälsomyndigheten
Regeringen
Skolverket
Krisinformation - om coronaviruset

Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2021-11-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)