Förkortningar och begrepp

I samband med din VFU kommer du i kontakt med flera förkortningar och begrepp.

 • VFU - verksamhetsförlagd utbildning
 • LSO - lokal samordnare för VFU
 • LLU - lokal lärarutbildare, handledare
 • Kursansvarig - ansvarig lärare för kurs på Högskolan
 • Utbildningsledare i program - ansvarig för övergripande frågor inom lärarprogram
 • Rektor - förskolechef/rektor
 • Skolhuvudman - kommun, kommunal skola eller friskola
 • Samverkansregionen - kommuner inom Gävleborgs län samt delar av norra Uppland
 • Samverkansskola - den förskola/ skola där studenten genomför VFU
 • ”Utflykt” - studenten besöker annan verksamhet under bibehållen placering
 • VFU-placering - den förskola/ skola och det arbetslag där studenten
  genomför VFU
 • VFU-system - webbaserat system där student loggar in för att se sin placering
 • VFU-period - den del av kurs som genomförs i partnerskola
 • VFU-enheten - ansvariga för VFU på Högskolan. Består av handläggare och utbildningsledare VFU
 • Progressionsmall - den särskilda mallen för varje lärarprogram som
  visar på utveckling under VFU från grundläggande,
  genom befästande, till fördjupade kunskaper och
  färdigheter
 • Bedömningsunderlag - varje VFU-kurs har sitt särskilda underlag som utgår
  från kursmålen
Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2021-03-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)