Gå till eugreenalliance
Sök

Förkortningar och begrepp

I samband med din VFU kommer du i kontakt med flera förkortningar och begrepp.

 • VFU - verksamhetsförlagd utbildning
 • LSO - lokal samordnare för VFU
 • LLU - lokal lärarutbildare, VFU-handledare, undervisar under VFU på VFU-placeringen
 • Kursansvarig - ansvarig lärare för kurs på Högskolan
 • Rektor - skolledare för förskola/skola
 • Skolhuvudman - kommun, kommunal skola eller friskola
 • VFU-placering - den förskola/skola och det arbetslag där studenten
  genomför VFU
 • Samverkansskola/samverkansförskola - den övningsskola där studenten genomför VFU
 • Regionen - kommuner inom Gävleborg samt delar av norra Uppland
 • VFU-period - den del av kurs som genomförs i samverkansskola
 • VFU-system - webbaserat system där student loggar in för att se sin placering
 • Canvas - lärplattform som används av studenter och LLU
 • Progressionsmall - den särskilda mallen för varje lärarprogram som
  visar på utveckling under VFU från grundläggande,
  genom befästande, till fördjupade kunskaper och färdigheter
 • Bedömningsunderlag - varje VFU-kurs har sitt särskilda underlag som utgår
  från kursmålen
 • ”Utflykt” - studenten besöker annan pedagogisk verksamhet under bibehållen placering
 • Utbildningsledare i program - ansvarig för övergripande frågor inom lärarprogram
 • VFU-enheten - ansvariga för VFU-placeringar och allmänna VFU-frågor, VFU-handläggare och utbildningsledare VFU
Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2023-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)