Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildning för handledare

Högskolan erbjuder regelbundet utbildning för dig som vill ta emot lärarprogramstudenter på VFU. Vi erbjuder även en påbyggnadskurs.

Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp


Kursen behandlar professionsspecifika frågor som rör uppdraget som handledare och handledning av lärarstudenter.

Information och anmälan

Eventuella frågor om kursens innehåll besvaras av Lotta Lindberg


Påbyggnadskurs - Perspektiv på handledning av lärarstudenter inom
verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp


Kursen ger en fördjupning av professionsspecifika frågor som rör handledningsuppdraget av lärarstudenter. I kursen fördjupas kunskaper gällande teorier om handledning samt relationen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund i handledningsprocessen.

Information och anmälan

Eventuella frågor om kursens innehåll besvaras av Cecila Eriksson.


Kurserna startar varje hösttermin och ges på kvartsfart. Sista anmälningsdag inför höstterminen 2024 är den 15 april och anmälan öppnar omkring en månad tidigare.

Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2024-03-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)