Sök

Information till lokala lärarutbildare

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en integrerad del i kurser inom lärarprogrammen där du som handleder studenter utgör en viktig del. För att tydliggöra detta viktiga uppdrag använder vi benämningen lokal lärarutbildare (LLU).

Tack!

Vi vill rikta ett tack till dig som tar emot lärarstudent under VFU! Genom denna samverkan är du och din skola en del av Högskolan i Gävles lärarutbildning.


Lokal lärarutbildare i VFU-kurs

Här har vi samlat information för dig som tar emot studenter i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Att ta emot studenter - LLU-guiden
VFU-guiden
Checklista VFU Pdf, 649 kB.
Utbildningsplaner
Progressionsmallar
Översikt för alla VFU-kurser Pdf, 44 kB.
VFU-perioder
Förkortningar och begrepp
Lärplattformen Canvas
VFU-Nytt

Lärplattform

Högskolan använder lärplattformen Canvas både för studenter och LLU. Du får inloggningsinformation via e-post. Om du har frågor gällande Canvas kontaktar du Learning Center.

 

Bedömningsunderlag

Kursansvarig lärare tillhandahåller kursspecifikt bedömningsunderlag och annan kursinformation. I vissa lärarprogram finns möjlighet för dig som lokal lärarutbildare att ta del av kursinformation via personlig inloggning i lärplattform. Där finns även möjlighet att skicka in bedömningsunderlag efter avslutad VFU.

VFU-organisation

I samband med VFU kommer studenterna i kontakt med flera olika personer med olika roller. Vid VFU-enheten på Högskolan finns handläggare som tillsammans med lokala samordnare, LSO, ser till att student får en relevant VFU-placering. Högskolans lärarutbildare ansvarar för att du som LLU får den information som behövs för att student ska kunna genomföra VFU enligt kursmål. Som LLU lämnar du underlag för bedömning och Högskolan ansvarar sedan för examination av VFU.

Avtal

Samarbetet mellan Högskolan i Gävle och samverkansförskolor och samverkansskolor regleras i avtal/överenskommelser som syftar till att skapa goda förutsättningar för att utbilda lärare med god kompetens.

Vi har tecknat samverkansavtal med kommuner/utbildningsförbund i regionen (RucX) och ​gör enskilda överenskommelser med friskolor samt förskolor/skolor utanför vår region.

Kompetensutveckling och samverkan

Det finns flera återkommande mötesplatser med möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande med koppling till verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogrammen.

Handledarutbildning

Välkommen med anmälan till Högskolan i Gävles handledarutbildning Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp. Kursen startar varje höst och ges på kvartsfart. Sista anmälningsdag är den 15 april, men det kan finnas möjlighet att göra sen anmälan (se länk nedan). Eventuella frågor om kursens innehåll besvaras av kursansvarig lärare.

Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp

Samverkan i samband med VFU-kurser

Kursansvarig lärare ansvarar för att ge möjlighet till samverkan, bl.a. genom inbjudan till kursträff och trepartssamtal.

Lärarutbildardag

Utbildningsledarna i lärarprogrammen bjuder årligen in till en lärarutbildardag. Den riktas sig till alla lokala lärarutbildare (LLU), blivande LLU och skolledare. Innehållet är av mer övergripande karaktär för alla lärarprogram.

Uppföljningsträffar

Vartannat år bjuder utbildningsledare VFU in till s.k. uppföljningsträffar. Det är en mötesplats för att ta upp aktuella VFU-frågor och nätverka med andra lokala lärarutbildare (LLU). Till dessa träffar är även lärare som kan tänka sig att bli LLU och skolledare välkomna.


Samverkan i regionen

Regionalt utvecklingscentrum RucX är ett nätverk mellan Högskolan och kommunerna i regionen (i X-län och Älvkarleby kommun) för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning.

Regionalt utvecklingscentrum (RucX)

Inom RucX-samverkan finns flera nätverk för verksamhet inom förskola och skola.
Kunskapsnätverk för kompetensutveckling och kunskapsspridning


Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2022-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)