Sök

Föreläsningar

Lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle bjuder in lokala lärarutbildare, rektorer, VFU-samordnare och alla andra intresserade till digitala föreläsningar med anknytning till VFU under våren 2023. Silvia Edling inleder den 8 februari.

Lärarprofession mellan akademi och praktik med Silvia Edling

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) betraktas i regel som en central arena där studenters erfarenheter och den akademisk kunskap de förvärvat får möjlighet att möta praktiken, professionella i praktiken och den tysta kunskapen dessa professionella ger uttryck för. Det finns otroligt många skickliga och kunniga lokala lärarutbildare och samordnare runt om i landet samtidigt visar forskning att lärarstudenter sällan få tillräckligt med stöd från varken lärosäten eller den lokala praktiken för att knyta ihop akademisk- och erfarenhetsbaserad kunskap under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Syftet med föreläsningen är att ge dig som lokal lärarutbildare (LLU) och lokala samordnare (LSO) en överblick över vad det innebär att bli lärare idag och hur vi på bästa sätt kan stötta lärarstudenter i sin utbildning där akademisk kunskap och praktik är tänkt att mötas. Följande frågor kommer att lyftas upp och diskuteras: läraruppdraget idag, praktikens unika karaktär, vetenskap och seendets betydelse för handling och omdöme samt ev. vägar framåt.

Författarpresentation

Silvia Edling är excellent lärare och professor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Hennes forskning rör sig på olika sätt kring lärarprofession och historiedidaktik med fokus mot demokratins etiska dimension och villkor i lär- och utbildningsmiljöer. På senare år har hon även fördjupat sig i lärares vetenskapliga förhållningssätt och skicklighet inte minst inom ramen för lärarutbildning. Edling har över året publicerat ett flertal böcker och artiklar i temat.

Forskarpresentation Silvia Edling

Datum: Onsdag 8 februari 2023

Tid: Kl. 13.00-14.30

Plats: Föreläsningen genomförs digitalt via Zoom.

Länk till föreläsningen

Ingen anmälan behövs.

Varmt välkommen!

Kontakt

Maryam Bourbour, utbildningsledare VFU vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 83 09
E-post: Maryam.Bourbour@hig.se

Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2023-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)