Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildning för lokala lärarutbildare

Högskolan erbjuder regelbundet utbildning för dig som vill ta emot lärarprogramstudenter på VFU. Höstterminen 2023 erbjuder vi även en ny påbyggnadskurs.

Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp


Kursen behandlar professionsspecifika frågor som rör uppdraget som lokal lärarutbildare och handledning av lärarstudenter.

Information och anmälan

Eventuella frågor om kursens innehåll besvaras av Lotta Lindberg


Ny påbyggnadskurs - Perspektiv på handledning av lärarstudenter inom
verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp


Kursen ger en fördjupning av professionsspecifika frågor som rör handledningsuppdraget av lärarstudenter. I kursen fördjupas kunskaper gällande teorier om handledning samt relationen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund i handledningsprocessen.

Information och anmälan

Eventuella frågor om kursens innehåll besvaras av Cecilia Eriksson.


Kurserna startar varje hösttermin och ges på kvartsfart. Sista anmälningsdag inför höstterminen 2023 är den 17 april, men det kan finnas möjlighet till sen anmälan.

Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2023-08-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)