Gå till eugreenalliance
Sök

För skolhuvudmän

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en integrerad del i kurser inom lärarprogrammen där samverkan med skolhuvudman utgör en viktig del. Högskolans koncept för övningsskolor benämns platsoberoende samverkansskolor och samverkansförskolor. Alla skolor och förskolor där lärarstudenter genomför sin VFU är samverkansskolor och samverkansförskolor.

VFU-placeringar

Vid Högskolan i Gävle sker VFU-placeringar utifrån studenters kommunönskemål och administreras av VFU-handläggare. Studenten behåller vanligen samma placering under hela utbildningstiden för att uppnå kontinuitet, säkra kvaliteten och underlätta för progression.

Skolledare/rektor utser VFU-handledare/lokal lärarutbildare (LLU) med relevant lärarexamen och legitimation samt gärna handledarutbildning.


Avtal/överenskommelser

Avtal för samverkan mellan Högskolan och skolhuvudman tecknas genom generella avtal eller enskilda överenskommelser. Roller och ansvar beskrivs i den särskilda VFU-guiden som är en bilaga till avtalet/överenskommelsen.

Ersättning ges efter genomförd VFU. Faktureringsunderlag skickas via VFU-handläggare i slutet av varje högskoletermin.


Kursinnehåll

Kursansvarig lärare ansvarar för information om kursens innehåll. Det sker via lärplattformen Canvas som används för kommunikation mellan de tre parterna student, lokal lärarutbildare (LLU) och Högskolans lärare.

Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2023-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)