Sök

VFU i lärarutbildningen - Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, matematik och teknik

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en viktig del i lärarutbildningen där läraryrkets teori och praktik knyts ihop. Högskolan i Gävle har nära samarbete med regionens kommuner inom Gävleborgs län och norra Uppland. Samverkan sker även med andra kommuner och skolor.

I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att en del av din utbildning sker på en skola. Programmet innehåller sammanlagt 30 hp VFU fördelat i flera kurser. Du är vanligen knuten till samma skola under hela utbildningen.

Som student i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240 hp genomför du din utbildning under fem år. Denna arbetsintegrerade utbildning är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och kommunerna i vår region. Det innebär att samtidigt som du är anställd på en skola och läser programmet kan du VFU-placeras på din arbetsplats.


Vanliga frågor

Kan jag göra VFU där jag bor?

På Högskolan i Gävle får du som student önska var du vill göra din VFU, vilket betyder att du i möjligaste mån får placering på din bostadsort.

Vilka kriterier finns vid VFU-placering?

Du ska VFU-placeras i rätt stadium utifrån ditt program hos en legitimerad lärare. Vanligen har den även gått en särskild handledarutbildning.

Hur lämnar jag önskemål om VFU-placering?

Du lämnar önskemål om VFU-placering i vårt VFU-system under en begränsad tid. I slutet av september får du, som är ny student, information och inloggningsuppgifter till VFU-systemet. Du som uppfyller kraven både för studier och anställning på skola i någon av samarbetskommunerna, dvs. läser programmet arbetsintegrerat, kan placeras på din arbetsplats. Meddela VFU-enheten när du har fått besked om anställning.

Kan jag själv ordna en VFU-placering?

Nej, det är vi inom VFU-enheten som handlägger din placering genom VFU-organisationen. Alla placeringar administreras formellt via Högskolan och de lokala samordnarna tillsammans med skolornas rektorer.

Kan jag göra VFU på min arbetsplats?

Ja, under förutsättning att du gör VFU i rätt stadium och ämne samt att du får handledning av legitimerad lärare och uppfyller kraven både för studier och anställning på skola i någon av samarbetskommunerna, dvs. läser programmet arbetsintegrerat, kan placeras på din arbetsplats.

Kan jag göra VFU vid en annan tidpunkt än under de fastställda VFU-perioderna?

Nej, eftersom VFU ingår i en kurs är det svårt att ändra tidpunkt. Det måste då finnas särskilda skäl. I så fall tar du kontakt med utbildningsledaren.

Vilka tider gäller när jag är på VFU?

Under VFU ska du följa din lokala lärarutbildares arbetstider. Ni gör en tidsplanering i början av VFU-perioden. I vissa fall kan det vara flera lärare som ansvarar för dig så att du får ut din VFU-tid. När du är på VFU ska du få möjlighet att uppleva yrkesprofessionens alla delar, vilket även kan innebära möten under kvällstid. I kursens studiehandledning kan det också finnas särskilda instruktioner. Det kan t.ex. gälla innedagar på campus och eventuella uppgifter som ska genomföras under VFU-perioden.

Måste jag göra all VFU?

Ja, all VFU ingår i kurser med fastställda kursplanemål. Om du har arbetat som lärare och har funderingar kring om du behöver genomföra all VFU tar du kontakt med utbildningsledaren i programmet.

Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2021-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)