Gå till eugreenalliance
Sök

VFU-guiden

VFU-guiden gäller studenter antagna till något av lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle. Den är avsedd att vara ett stöd för studenter, lokala lärarutbildare (LLU), förskolechefer/rektorer, lokala samordnare (LSO) samt Högskolans lärarutbildare vid genomförandet av verksamhetsförlagd utbildning.

Innehållet i guiden beskriver det gemensamma uppdraget kring den verksamhetsförlagda utbildningen baserat på avtal som tecknats mellan skolhuvudman och Högskolan i Gävle.

VFU-guiden Pdf, 1 MB.

Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2023-08-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)