Gå till eugreenalliance
Sök

VFU-perioder

Varje lärarprogram har sammanlagt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning fördelat på tre eller fyra VFU-perioder.

VFU-perioder

I översikterna ser du vilka veckor de olika lärarprogrammen har verksamhetsförlagd utbildning. VFU-perioder inför kommande läsår publiceras omkring den 15 mars varje år.

VFU-perioder höstterminen 2023

Antagna höstterminen 2023 (kull H23)

I Förskollärarprogrammet pågår VFU-perioden till och med tisdag vecka 50 och i KPU 60 och KPU 75 pågår VFU-perioden till och med onsdag vecka 51.

Program

VFU

Veckor

Förskollärarprogrammet

VFU 1

47-50

KPU 60

VFU 1

45-51

KPU 75

VFU 1

45-51

KPU 90

VFU 2

46-50

Antagna höstterminen 2022 (kull H22)

 

Program

VFU

Veckor

Grundlärarprogrammet, fritidshem

VFU 2

46-50

Ämneslärarprogrammet, åk 7-9 och gymnasiet

VFU 1

39-43

KPU 90

VFU 3

39-43

KPU 90

VFU 4

46-50

Antagna höstterminen 2021 (kull H21)

 

Program

VFU

Veckor

Grundlärarprogrammet, fritidshem

VFU 3

37-46

Antagna höstterminen 2020 (kull H20)

När period ligger över lovvecka genomförs VFU i samråd med rektor.

Program

VFU

Veckor

Grundlärarprogrammet, F-3

VFU 3

35-44

Grundlärarprogrammet, 4-6

VFU 3

35-44

Ämneslärarprogrammet, åk 7-9

VFU 3

40-49

Ämneslärarprogrammet, MATE 7-9

VFU 3

45-49

Antagna höstterminen 2019 (kull H19)

 

Program

VFU

Veckor

Ämneslärarprogrammet, MATE 7-9

VFU 4

45-49

VFU-perioder vårterminen 2024

Antagna höstterminen 2023 (kull H23)

När period ligger över lovvecka i Grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och 4-6 samt KPU 90 är en extra vecka utlagd. För dig som läser KPU 60 och KPU 75 börjar VFU-perioden onsdag vecka 6 och har två extra veckor utlagda på grund av lov.

Program

VFU

Veckor

Grundlärarprogrammet, fritidshem

VFU 1

6-10

Grundlärarprogrammet, F-3

VFU 1

7-12

Grundlärarprogrammet, 4-6

VFU 1

7-12

KPU 60

VFU 2

6-14

KPU 75

VFU 2

6-14

KPU 90

VFU 2

11-16

Antagna höstterminen 2022 (kull H22)

När period i Grundlärarprogrammet ligger över lovvecka genomförs VFU i samråd med rektor. När period i Ämneslärarprogrammet ligger över lovvecka är en extra vecka utlagd.

Program

VFU

Veckor

Förskollärarprogrammet

VFU 2

10-16

Grundlärarprogrammet, F-3

VFU 2

3-7

Grundlärarprogrammet, 4-6

VFU 2

3-7

Ämneslärarprogrammet, åk 7-9 och gymnasiet

VFU 2

11-16

Antagna höstterminen 2021 (kull H21)

VFU-period i Förskollärarprogrammet pågår till och med onsdag vecka 20.

Program

VFU

Veckor

Förskollärarprogrammet

VFU 3

10-20

Antagna höstterminen 2020 (kull H20)

 

Program

VFU

Veckor

Ämneslärarprogrammet, gymnasiet

VFU 3

13-22

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2023-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)