Gå till eugreenalliance
Sök

Lärarlyftet – en väg till ämnesbehörighet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för ämnen som de önskar undervisa i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra kurser och utbildningar. Ansökan öppnar 15 september 2023.

Kurser som ges vt 2024

Engelska för lärare i åk 1-3, 15 hp (1–15). Ingår i Lärarlyftet

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning: I kursen studeras vetenskapliga teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. Genom studier av barnlitteratur tas frågor om identitet och kultur upp. Materialval samt planering av undervisning och bedömning behandlas. Vidare ges en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska strukturer från ett kontrastivt perspektiv.
De kommunikativa färdigheterna tränas genom skriftliga och muntliga uppgifter. Studenterna tränas också i att ge och ta konstruktiv kritik.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid, måndagar 14-16 (en träff via Zoom per vecka). Kursen startar vecka 3 2024 och avslutas vecka 22 2024.

Kurskod: ENU510

Anmälningskod: 22526

Anmälan: Anmälan på antagning.se HIG-22526

Engelska för lärare i åk 4-6, 30 hp (1–30). Ingår i Lärarlyftet

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning: I kursen studeras teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk. Det engelska språkets spridning i världen studeras och frågor om identitet och kultur tas upp. Materialval samt planering av undervisning, bedömning och betygsättning behandlas. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. De kommunikativa färdigheterna tränas ytterligare genom skriftliga och muntliga uppgifter. Studenterna tränas också i att ge och ta konstruktiv kritik.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid, tisdagar 14-16 (en träff via Zoom per vecka). Kursen startar vecka 3 2024 och avslutas vecka 3 2025.

Kurskod: ENU511

Anmälningskod: 22527

Anmälan: Anmälan på antagning.se HIG-22527

Ansökan

Ansök till kurserna via Antagning.se. Ansökan är öppen mellan 15 september till 16 oktober. Efter sista anmälningsdag är en sen anmälan möjlig att göra så länge kursen är märkt med "öppen för sen anmälan" på Antagning.se.

Vid fler sökande än platser sker urvalet genom lottning.

Förkunskaper

Det är viktigt att du har rätt förkunskaper och rätt behörighetsgivande examen till respektive kurs du ämnar söka för att du ska få utökad behörighet efter avslutad kurs. På Skolverkets hemsida hittar du alltid den senaste informationen om förutsättningarna för Lärarlyftet.

Validering för tillgodoräknande

Regeringen har fattat beslut om ändring i förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. Förändringen trädde i kraft 3 maj 2022 och ger Högskolan i Gävle rättsligt stöd för att tillämpa validering för tillgodoräknande inom ramen för Lärarlyftet för utbildningar som startar våren 2023.

Deltagare i kurser inom Lärarlyftet som erbjuds vid Högskolan i Gävle har rätt att begära validering av befintlig kompetens. Det kan till exempel gälla kompetens genom tidigare studier eller kunskaper som man förvärvat på annat sätt, till exempel genom arbete.

Ansökan om validering mot respektive kursmål görs först när du är antagen till en kurs inom Lärarlyftet och har fått ett antagningsbesked. En bedömning genomförs utifrån inskickad dokumentation av erfarenheter och kunskaper och därefter kan både skriftlig och muntlig prövning ske. Visar bedömningen att något/några kursmål är uppfyllda kan man fritas från deltagande i dessa moment i kursen. När kursen inrapporteras, är du sedan godkänd på hela kursen och kan därmed ansöka om utökad behörighet genom Skolverket.

Utförlig information och ansökningsformulär om hur du ska förfara för att ansöka om validering kommer att skickas till alla som blir antagna på respektive kurs.

Huvudmannens godkännande

Dessa utbildningar är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och får endast sökas av lärare, samt fritidspedagoger eller motsvarande, enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, och som har huvudmannens godkännande.

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Du kan också skicka in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Banner för dekoration. Innehåller texten: Säkra behörigheten med Lärarlyftet
Kontakt

Lars Krantz
E-post: lars.krantz@hig.se

Information om pågående lärarlyftskurser och tidigare terminer kontakta kursadministration: studentsupport@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-09-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)