Sök

Didaktiska perspektiv på lärande och utveckling i engelska - i teori och praktik

I samverkan med RucX erbjuder ämnesgruppen i engelska vid Högskolan i Gävle ämnesdidaktisk fortbildning i form av tre digitala seminarietillfällen under våren 2023.

Fokus i seminarieserien är att stärka länken mellan teori och praktik i engelsk ämnesdidaktik samt att bygga upp ett intresse för forskning bland verksamma lärare för att koppla kunskapen om aktuell forskning till den egna undervisningspraktiken.

Seminarieserien är menad som ett första steg i en satsning för ömsesidigt utbyte då det också är viktigt för oss lärare på Högskolan att få mer kunskap om den undervisningspraktik som finns ute i regionens skolor i ämnet engelska.

Välkommen med din anmälan till respektive digitala seminarium.

Länken till ditt valda seminarium skickas till den e-postadress du angivit i formuläret efter sista anmälningsdag.

Seminarium 2, 23 mars klockan 15.00-16.30
World English – challenges and opportunities to foster global communicators

Seminarium 3, 30 mars klockan 15.00-16.30
Assessing student texts

Alla seminarier kommer att hållas digitalt på engelska.

Ansvariga lärare för seminarieserien

Universitetsadjunkt, Susanne Greés

Susanne Greés


Läs mer om Susanne

Jag heter Susanne Greés och är universitetsadjunkt vid engelska institutionen på Högskolan i Gävle sedan våren 2016, där jag bland annat undervisar i lärarprogrammen i ämnen såsom engelsk språkdidaktik, Engelska i världen, samt skriftlig kommunikation. Jag har en nära 25-årig bakgrund som ämneslärare i engelska och svenska i åk 7-9, gymnasiet, samt några år som utbildare inom vuxenutbildning och skolledning. Min nyfikenhet och att ständigt utvecklas inom min lärarroll är mina stora drivkrafter. Områden som jag brinner för är lärares stärkta självförmåga att undervisa, didaktiska perspektiv på lärande, samt det kollegiala lärandet. Det internationella perspektivet har jag med mig i min undervisning tack vare min erfarenhet av att ha studerat och arbetat i Australien. Jag ser fram emot att få dela med mig av min kompetens, samt att inspirera deltagare genom denna seminarieserie.

Universitetsadjunkt, Lisa Johansson

Lisa Johansson


Läs mer om Lisa

Jag heter Lisa Johansson och har arbetat som lärare i engelska/historia på gymnasiet samt inom vuxenutbildningen innan jag började undervisa i engelska på lärarprogrammen på Högskolan i Gävle. Mitt huvudsakliga intresse inom ämnet engelska handlar om språkvetenskap och jag undervisar bland annat i kurser som språkstruktur, språkfärdighet, Engelska som världsspråk och språkdidaktik. Jag driver ett samarbetsprojekt med ett lärosäte i Antwerpen, Belgien där studenter från respektive lärosäte gemensamt deltar i seminarier som rör frågor som demokrati och utbildning. Jag är intresserad av diskussioner som rör engelska språkets roll och funktion som skolämne och hoppas att denna seminarieserie kan bidra till ökad förståelse inom området.

Universitetsadjunkt, Jessika Nilsson

Jessika Nilsson


Läs mer om Jessika

Jag heter Jessika Nilsson och har undervisat på Högskolan i Gävle sedan 2017 i bland annat engelsk språkdidaktik, litteratur och skriftlig kommunikation. I grunden är jag legitimerad gymnasielärare i engelska och svenska och har jobbat nio år i gymnasieskolan. De frågor som ligger mig varmast om hjärtat är hur vi kan stötta elever till självständighet och självförtroende och vända negativa attityder kring lärande till positiva. Jag är särskilt intresserad av de grundläggande principer och antaganden man som lärare bygger sin undervisning på, och hur man ser till att de baserar sig på ett vetenskapligt och samtidigt inkluderande förhållningssätt. För mig finns det inget bättre än läraryrket där man i ena stunden grottar ner sig i grammatiska detaljer i en elevtext och i nästa stund befinner sig i en hetsig diskussion om dagens skönhetsideal. Jag ser fram emot att få dyka ner i några av mina favoritämnen tillsammans med deltagarna i den här seminarieserien.

Universitetsadjunkt, Susanne Greés

Britta Larson Bergstedt


Läs mer om Britta

 Jag heter Britta Larson Bergstedt och är legitimerad lärare i årskurs 3–9 samt på gymnasiet inom ämnen engelska och geografi. Jag växte upp i USA och flyttade till Sverige med min examen i engelsk lingvistik för 20 år sedan. Med åren har det blivit tydlig för mig att det är i språkklassrummet med elever som jag trivs allra bäst. På Högskolan i Gävle undervisar jag i kurser om språkfärdighet, språkdidaktik och barnlitteratur inom lärarprogrammen och på Lärarlyftet. Jag brinner för ämnesdidaktiska frågor som flerspråkighet och autenticitet i engelskundervisning med fokus på låg- och mellanstadiet. Just nu arbetar jag med ett spännande projekt om högläsning av engelskspråkiga bilderböcker. För mig, utgör den europeiska referensramen, GERS, ett viktigt stöd för både undervisning och bedömning, framför allt för att den sätter fokus på vad elever KAN göra. Jag hoppas att denna seminarieserie kan stimulera kommunikativ språkundervisning och främja en handlingsorienterad språksyn.   

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-03-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)