Sök

Seminarium 2, World English – challenges and opportunities to foster global communicators

Välkommen 23 mars klockan 15.00-16.30

Med bakgrund av att andraspråkstalare och talare av engelska som främmande språk nu är betydligt fler än modersmålstalare globalt, så innebär det ett behov av en kompetens i engelska sett ur ett mångkulturellt perspektiv. Engelskundervisningen står därför inför utmaningen att inkludera ett rikt inflöde av engelska varieteter och dess specifika kulturella sammanhang, samtidigt som det råder brist på undervisningsmaterial. Seminariet behandlar idéer om hur en sådan undervisning skulle kunna se ut baserat på aktuell forskning. Vidare så behandlas engelskundervisningen ur ett kritiskt perspektiv med fokus på mångkultur, kommunikativ kompetens och kulturell identitet, där en workshop ingår med diskussioner kring ämnet.

Seminariet är kostnadsfritt!
Din anmälan är bindande men vid förhinder kan din plats överlåtas till en kollega. Du kan kostnadsfritt avboka din plats fram till 10 dagar innan seminariet.

Vid utebliven avbokning förbehåller vi oss rätten att debitera en no-show-avgift på 300 kr exkl. moms.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)