Sök

Från vision till verksamhet i utbildningsmiljöer

I samverkan med Skolverket erbjuder forskargruppen ROLE vid Högskolan i Gävle en seminarieserie med sex seminarier vid fyra träffar under hösten 2023 och våren 2024, två fysiska och två digitala.

Bild av klassrum

Många huvudmän står inför ny- eller ombyggnationer av skolor och förskolor, men vad innebär den resan och vad behöver man tänka på? Kan lokal- och skolutveckling kroka arm med varandra och hur gör man då?

Seminarieserien vänder sig i första hand till dig som är rektor eller biträdande rektor, men det finns möjlighet för dig som är utvecklingsledare, förstelärare eller som har annan liknande funktion och intresse för och har i uppgift att leda arbete med att driva frågor kring nybyggnation/ombyggnation av förskola och/eller skol- och lärmiljöer.

Välkommen med din anmälan via formuläret på sidan. Sista dag för anmälan 10 september 2023.

Seminarier

Seminarium 1 och 2: Introduktion samt studiebesök

Fysiskt möte 10–11 oktober 2023

Internat som inleds med lunch klockan 12.00 dag ett och avslutas klockan 15.00 dag två. Introduktion: Vad innebär det att gå från pedagogisk vision till verksamhet i nya eller ombyggda utbildningsmiljöer? En kort översikt ges över aktuell forskning, såväl från empiriska studier i Sverige och internationellt som användbara begrepp och modeller. Gemensam middag. Dag två ägnas åt studiebesök i en nybyggd förskola alternativt skola, gemensam lunch, samt efterföljande reflektioner kring besöket kopplat till introduktionen.

Seminarium 3: Exempel att lära från

Digitalt möte 12 december 2023 klockan 13.00–16.00

Under seminariet presenteras och diskuteras olika fallstudier i processen från vision till verksamhet i nya byggnader. Deltagarna får möta en gästföreläsare som delar med sig kunskaper och egna erfarenheter från en om- eller nybyggnadsprocess. Erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Deltagarna förbereder sig genom att läsa rapporten, Nya lärmiljöer – Från vision till pedagogisk verksamhet i två innovativa skolor, alternativt rapporten Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler: Delrapport 2021.

Seminarium 4: Metoder för utvärdering

Digitalt möte 6 februari 2024 klockan 13.00–16.00

Under seminariet introduceras och diskuteras olika metoder för utvärdering vilka kan användas för att underlätta reflektion och utveckling av nuvarande och framtida lärmiljöer. Erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Deltagarna förbereder sig genom att läsa rapporten, Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer – Gåturer i fyra skolbyggnader i Stockholms stad, alternativt rapporten, Förskolans lärmiljöer –möjligheter och begränsningar.

Seminarium 5 och 6: Framtida miljöer i historiens ljus

Fysiskt möte möte 8–9 april 2024

Internat som inleds med lunch dag ett. Studiebesök i en fastighet som huserar förskola, grundskola och vård/omsorgsboende samt efterföljande dialog och reflektioner kring besöket. Gemensam middag. Dag två ägnas åt samtal om tidsandan i utbildningsmiljöer samt erfarenhetsutbyte kring lärdomar av seminarieserien. Deltagarna förbereder sig genom att läsa boken, Skolarkitektur – formar den oss? Avslutning med gemensam lunch.

Kostnader

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för seminarierna. Skolverket står för Högskolan i Gävles kostnader för seminarierna medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar att genomföra fortbildningen, såsom lön under utbildningstiden, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar. Kostnader för internaten beräknas till mellan 3000 och 4000 kr/internat (två internat: övernattning och helpension).

Anmälan

Kontakt

Signhild Olsson Verksamhetsledare RucX

signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-05-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)