Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningsråd

Nedan hittar du information om utbildningsråd och dess sammansättning vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Till akademiernas utbildningsprogram ska ett eller flera utbildningsråd knytas. Företrädare för studenter, lärare och yrkesliv/samhälle ska ingå. Möten genomförs minst en gång per termin, varvid minnesanteckningar förs.

Utbildningsrådens sammansättning

  • 1-2 studenter per årskurs (utses av Gefle Studentkår)
  • 2-3 lärare som undervisar inom programmet (utses av akademichefen); utbildningsledaren ingår i rådet och är dess ordförande
  • 2-3 företrädare för yrkesliv/samhälle som har anknytning till programmets innehåll (utses av akademichefen)

Utbildningsprogram

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2022-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)