Kommunikationsprogrammet

Programmet har inriktningar mot:
- Kommunikatör 180 hp
- Professionellt skrivande 180 hp

Här presenteras företrädare i programmets utbildningsråd.

Utbildningsråd

Företrädare för lärarna

Per Vesterlund, utbildningsledare, ordförande (fr.o.m. 1 februari 2019)
Gabor Bora, adjunkt/ämnesansvarig MKV
Aase Berg, adjunkt svenska språket
Catarina Carlsson, samordningsansvarig AUE/HiG

Företrädare för studenterna

Isa Mogdigliani, studentguide/student inr professionellt skrivande
Julia Frost Nylén, student inr professionellt skrivande
Malin Nguyen, student inr kommunikatör

Företrädare för yrkesliv/samhälle

Lilian Sjölund, journalist och författare, Mittmedia
Mikael Forsblom, kommunikationschef, Konserthuset i Gävle

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-05-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)