Sök

Avdelningen för HR

Avdelningen ansvarar för övergripande personalfrågor, lönebildning, beredning av högre tjänster, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar, kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Avdelningens ansvarsområden

  • att utreda, bereda, stödja och utveckla frågor som rör avdelningens ansvarsområden
  • att ge stöd och service till högskolestyrelse, rektor, akademierna och den gemensamma administrationen i frågor som rör avdelningens ansvarsområden
  • att svara för Högskolans process- och projektledning och koordinering vad avser personaladministration
  • Högskolans personal- och löneadministration, avtalstolkning och lönerevision
  • att planera och organisera personal/ledarutveckling och andra personalutvecklingsinsatser
  • att planera för Högskolans kompetensförsörjning
  • att bistå anställningsnämnden med arbetsrättslig kompetens och administrativt stöd
  • att vara samordnande vid arbetsmiljöprocessen
  • Lika villkorsfrågor för personal


Kontakt

HR-avdelningen, tfn 026-64 85 00 (vxl)

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-06-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)