Gå till eugreenalliance
Sök

Avdelningen för ekonomi, planering och inköp

Avdelningen ansvarar för

  • att utreda, bereda, stödja och utveckla frågor som rör avdelningens ansvarsområden
  • att ge stöd och service till högskolestyrelse, rektor, akademierna och den gemensamma administrationen i övrigt i frågor som rör avdelningens ansvarsområden
  • framtagande- och kvalitetssäkring av underlag till Högskolans budget, bokslut, och övriga uppgifter som ska redovisas i årsredovisning
  • Högskolans ekonomiska uppföljning och redovisning
  • att utveckla Högskolans ekonomiska uppföljning och redovisning
  • att svara för Högskolans process- och projektledning och koordinering vad avser ekonomiadministration
  • Högskolans ekonomiadministration
  • att utveckla Högskolans ekonomiadministration
  • Högskolans inköp och upphandling

Aktuella upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar som för närvarande är aktuella på Högskolan i Gävle.

Kontakt

Ekonomichef

Johanna Sammeli

E-post: johanna.sammeli@hig.se

Telefon: 076-050 14 67

Vid frågor om aktuella upphandlingar

Har du frågor om aktuella upphandlingar kontakta:
inkop@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)