Konferens - lokaluthyrning till extern part

På Högskolan i Gävle möts studenter, lärare och forskare i en vacker och kreativ miljö. När utrymme finns, utanför vår ordinarie verksamhet, erbjuder vi våra lokaler till extern uthyrning. En annorlunda möjlighet för den som vill ha en konferens, ett kundmöte, en utbildningsdag eller bara göra ett studiebesök i en levande arbetsmiljö där man får vara beredd att samsas med cirka 16 000 studenter.

Sommarledigt

Under perioden 29 juni-14 augusti har lokalenheten begränsade möjligheter att hantera inkomna ärenden på grund av semestrar, och svarstiderna är därför längre än normalt.

Inskickade bokningsförfrågningar besvaras under vecka 33.

Ha en skön sommar hälsar lokalenheten!

Våra lokaler

Här finns lokaler för många olika ändamål. En stor hörsal som tar 400 personer men även lokaler för 90, 60 och 36 personer. Mindre utrymmen till grupprum finns också. Även datorsalar finns att hyra.

Förhandsvisning

Passar lokalerna för dina önskemål? Hör gärna av dig så ordnar vi en visning.

Några bilder på området och en del av lokalerna.

Miljö

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 2004 och arbetar kontinuerligt med miljöfrågor. Som hyresgäst har Du att följa våra energibesparande åtgärder - släck lampor, slå av datorer som inte nyttjas och använd vårt system för källsortering av avfall. Allt för en gemensam strävan mot en bättre och hållbar miljö.

Våra tjänster

Vi har ingen konferensservice i ordinarie mening eller någon konferensvärdinna anställd, men självklart vi hjälper till när det behövs och i mån av tid.

Förtäring beställer du själv, gärna hos vår restauratör Högskolerestauranger (Restaurang Markan, markan@hors.se). OBS! På grund av corona har HÖRS ingen verksamhet för närvarande vid Högskolan i Gävle.

På högskolan finns en reprofunktion där du kan beställa kopiering, utskrifter och olika typer av tryckningar (tel 026-648539).

Teknisk service och användarkonto för att kunna använda högskolans datorer, inklusive av-utrustning i salarna, hanteras av högskolans it-support.

Tillgång till trådlöst nätverk "konferens HiG" kan beställas in samband lokalbokningen.

Extra städning kan också beställas - lokalhandläggaren förmedlar kontakten.

Bokning

Externa bokningar av lokaler görs hos lokalhandläggaren.

Behöver du tillgång till datauppkoppling, särskild av-utrustning eller annan teknisk utrustning är det extra viktigt att du kontaktar oss i god tid.

Frågor rörande programvaror i datorsalarna besvaras av it-supporten.

Uppkoppling till internet vid mässor

Hyresavtal för externa bokningar

Försäljning eller annan kommersiell verksamhet tillåts inte.
Rutiner för avfallshantering ska följas.

Lokalpriser vid extern förhyrning (ingen moms utgår)

Antal platser i hörsal, föreläsningssal, lärosal eller grupprum

Pris/timme 2020

397

1 500 kr

127 respektive 140

1 300 kr

80-90

1 100 kr

50-72

900 kr

30-49

500 kr

1-29

200 kr

undantag från ovanstående:
Flipped classroom sal 31:322

500 kr

Övriga salar:


Endast foajé hus 41

1 000 kr

Foajé hus 41 vid hyra av hörsal

0 kr

Datorsal, upp till 16 platser

500 kr

Datorsal, över 16 platser

1 000 kr

Labbsal, ateljé etc.

hanteras i särskild ordning

Anslagstavlor och affischering

Allmänna anslagstavlor

En allmän anslagstavla är en tavla som inte har en skylt som visar att den tillhör en avdelning, förening eller annan enhet vid högskolan.

Högskolan tillåter inte affischering på

 • väggar
 • dörrar
 • tak
 • golv
 • pelare
 • inventarier eller möbler
 • fönster eller andra entréglas
 • hissar
 • konstverk (såsom den gula "väggen" i hus 41)

då detta, förutom att se skräpigt ut, medför ökade lokalvårds- och underhållskostnader.

Akademier, föreningar, avdelningar etc. vid högskolan kan ha egna anslagstavlor. På dessa får allmänheten inte affischera.

Använd kartnålar

Inte häftpistol eller tejp. Kartnålar kan hämtas på vaktmästeriet.

Digitala informationsskärmar

Informationen på alla skärmar riktar sig primärt till studenter och besökare, och sekundärt till högskolans personal.

 • Studentinfo-skärmarna (hus 11, 22, 41, 51, 99) visar främst studierelaterad information.
 • Samverkans-skärmen i Rävhallen (hus 22) visar främst information från externa parter, rörande exempelvis externa evenemang och praktik- och jobberbjudanden.
 • Informationsskärmen i biblioteket visar information direkt kopplad till bibliotekets verksamhet.
 1. Riktlinjer för informationsskärmarna

Använd vårt webbformulär om du har information du önskar lägga ut på skärmarna

 1. Formulär för informationsskärmarna
Kontakt

Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare
Telefon: 026 - 64 82 13
E-post: fastighet@hig.se

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2020-06-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)