Utställare - boka plats för att möte studenter

Du som representerar ett företag eller en organisation kan boka plats i Högskolans allmänna ytor för information, rekrytering eller liknande. Det finns tre ytor där du kan möta Högskolans studenter: Rävhallen, Fårhallen och foajén utanför hörsalen.

Bokning måste alltid ske i förväg.

Sommarledigt

Under perioden 29 juni-14 augusti har lokalenheten begränsade möjligheter att hantera inkomna ärenden på grund av semestrar, och svarstiderna är därför längre än normalt.

Inskickade bokningsförfrågningar besvaras under vecka 33.

Ha en skön sommar hälsar lokalenheten!

Coronaanpassning

Under höstterminen 2020 görs inga bokningar i Rävhallen, Fårhallen eller foajén hus 41 med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

Regler för bokning av utställningsytor

Det är viktigt att du läser igenom nedanstående information innan du fyller i bokningsformuläret. Du är välkommen att höra av dig om du undrar över något.

Boka minst en vecka i förväg

För all verksamhet/utställning/information i de allmänna lokalerna måste bokning ske i förväg. Skicka in din bokningsförfrågan minst en vecka i förväg, och gärna tidigare, för att lokalenheten ska hinna behandla den.

Svar på bokningsförfrågan

Svar på din förfrågan kommer via högskolans ärendesystem, till den e-post som du anger i webbformuläret.

  • Hämta ut ditt tillstånd

Tillstånd krävs för utställning och mässverksamhet i Högskolans lokaler. Tillståndet utfärdas när din bokningsförfrågan godkänts. Du hämtar tillståndet i receptionen och sedan ska det ligga väl synligt på bordet/i montern.

Försäljning

Försäljning eller annan kommersiell verksamhet tillåts inte i Högskolans lokaler.

Tillåtna ytor i Rävhallen, Fårhallen och foajén i hus 41 Valhall

Av säkerhetsskäl är särskilda ytor reserverade för utställare och andra ytor avsedda för passage, transporter och utrymning. I Får- och Rävhallen får inga montrar eller mässbord ställas längs den norra långsidan.

Bord

Vanligen finns enstaka ståbord utplacerade i Räv- och Fårhallen, och dessa får föreningar och andra utställare nyttja vid behov. Om borden saknas eller inte räcker till kontaktar du vaktmästeriet i hus 32, så kan de hjälpa dig.

Tänk på att stå "bakom pelarraden" så att du inte blockerar där personer ska gå och transporter görs.

Miljö

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor.

Även utställare och externa bokare måste följa våra energibesparande åtgärder - släck lampor, slå av datorer som inte nyttjas och använd vårt system för källsortering av avfall. Allt för en gemensam strävan mot en bättre och hållbar miljö.

Praktiska länkar

Parkering
Karta över Campusområdet
Vägbeskrivning

Formulär för företags och organisationers bokningar av utställningsytor

Allmän yta som ska bokas
Allmän yta som ska bokas
Kontakt

Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare 
E-post: fastighet@hig.se
Tel: 026-64 82 13

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2020-08-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)