Lokalbokning för studentföreningar - studentbokning

Studentföreningar kan kostnadsfritt boka högskolans lokaler för viss föreningsverksamhet. Inför arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter på högskolans allmänna ytor måste bokning ske i förväg.

Sommarledigt

Under perioden 29 juni-14 augusti har lokalenheten begränsade möjligheter att hantera inkomna ärenden på grund av semestrar, och svarstiderna är därför längre än normalt.

Inskickade bokningsförfrågningar besvaras under vecka 33.

Ha en skön sommar hälsar lokalenheten!

Välj bokningsformulär

Vilken typ av bokning vill du göra? Välj det bokningsformulär som passar bäst.

Vem får boka lokaler?

Det är endast Högskolans studentföreningar som får boka lokaler kostnadsfritt. Detta regleras i Högskoleförordningen 1 kap 13 §.

Miljö

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor.

Även studentföreningar och utställare måste följa våra energibesparande åtgärder - släck lampor, slå av datorer som inte nyttjas och använd vårt system för källsortering av avfall. Allt för en gemensam strävan mot en bättre och hållbar miljö.

Kontakt

Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare 
E-post: fastighet@hig.se
Tel: 026-648213

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2020-06-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)