Lokalbokning för studentföreningar - studentbokning

Studentföreningar kan kostnadsfritt boka högskolans lokaler för viss föreningsverksamhet. Inför arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter på högskolans allmänna ytor måste bokning ske i förväg.

Coronaanpassning

För närvarande tillåts inga externa aktiviteter i våra lokaler. Exempelvis tillåts inga fysiska arbetsmarknadsdagar under 2021.

Ändring gällande bokning av allmän yta

Räv- och Fårhallen går ej att boka nu. Ombyggnation pågår och nya bokningsregler är under framtagande. Studentföreningar kan boka foajén i hus 41 Valhall (och får då gärna använda den receptionsdisk som står där) för biljettförsäljning etc. Bokning sker via "vanliga" bokningsformuläret.

Välj bokningsformulär

Vilken typ av bokning vill du göra? Välj det bokningsformulär som passar bäst.

Vem får boka lokaler?

Det är endast Högskolans studentföreningar som får boka lokaler kostnadsfritt för sina föreningsaktiviteter. Detta regleras i Högskoleförordningen 1 kap 13 §.

Miljö

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor.

Även studentföreningar och utställare måste följa våra energibesparande åtgärder - släck lampor, slå av datorer som inte nyttjas och använd vårt system för källsortering av avfall. Allt för en gemensam strävan mot en bättre och hållbar miljö.

Kontakt

Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare 
E-post: fastighet@hig.se
Tel: 026-648213

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2021-09-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)