Gå till eugreenalliance
Sök

Information till utställare vid evenemang inklusive arbetsmarknadsdagar

Vad trevligt att du väljer att samverka med Högskolan och dess studentföreningar. För att Högskolans ordinarie verksamhet ska fungera parallellt med större evenemang och aktiviteter finns det några saker vi ber dig som utställare att tänka på.

Läs igenom nedanstående information om regler och rutiner för utställare

Har du frågor är du välkommen att antingen kontakta den avdelning som bjudit in till evenemanget, den studentförening som arrangerar arbetsmarknadsdagen eller Högskolans lokalenhet.

Affischering

Högskolan tillåter inte affischering på väggar, dörrar, tak, golv, inventarier/möbler, fönster/entréglas, hissar, konstverk (såsom den gula "väggen" hus 41) etc.

Förutom att se skräpigt ut medför felaktig affischering ökade lokalvårds- och underhållskostnader. Extra städning föranledd av otillåten affischering debiteras utställaren.

På de allmänna anslagstavlorna (som inte tillhör en särskild avdelning eller förening) får dock allmänheten affischera (använd kartnålar, inte häftpistol).

Alkohol

Alkoholhaltiga drycker är ej tillåtna i högskolans lokaler.

Arbetsmiljö

Tänk på att högskolan är en studie- och arbetsplats. Hänsyn ska därför tas till ljudvolymen. Jordnötter bör undvikas av allergiskäl. Alkoholhaltiga drycker är ej tillåtna. Totalt rökförbud råder i högskolans lokaler. Inte heller är sällskapsdjur tillåtna i lokalerna.

Bevakning

Det går bra att ställa upp rollups, monterbord och en del utsmyckningar redan kvällen före en arbetsmarknadsdag eller annat evenemang. Det sparar mycket tid och gör att det blir mindre rörigt på morgonen när alla kommer. Men tänk på att de öppna ytorna är tillgängliga för alla, så lämna inga värdefulla föremål obevakade över natten.

Högskolan tar inte ansvar för material som står obevakat i korridorer och allmänna utrymmen.

Gods

Det är praktiskt att skicka material i förväg till Högskolan. Då blir det mindre trängsel på parkeringar och utanför entréer under arbetsmarknadsdagen. Dessutom får vi en bättre och säkrare arbetsmiljö för studenter och anställda.

Det är viktigt att godset är märkt med evenemangets eller arbetsmarknadsdagens namn (Kontaktia, Futurum etc.). Det är vaktmästeriet som tar emot och hanterar gods.

Adress för godsleverans:

Högskolan i Gävle
"Namn på arbetsmarknadsdagen/evenemanget"
Kungsbäcksvägen 47
802 67 Gävle

Försäljning

Ingen kommersiell verksamhet, såsom försäljning eller avtalsskrivning, tillåts i högskolans lokaler.

Hjärtstartare - defibrillator

Vid ett hjärtstopp är skillnaden mellan liv och död bara minuter. Få personer överlever ett hjärtstopp utan hjälp från en defibrillator. Hjärtstartare på Högskolan finns bland annat i foajén hus 41 och utanför ingången till Studentcentrum hus 22. Dessa får absolut inte blockeras av montrar eller rollups. Inte heller får skyltningen för hjärtstartarna döljas.

Lista över hjärtstartare på Högskolan

Jordnötter

Jordnötter eller produkter som innehåller jordnötter är inte tillåtna vid mässor.

Kvarlämnat eller glömt material

Om du glömt något material eller utrustning - kontakta vaktmästeriet. De sparar materialet en kortare tid.

Större skräp tar varje utställare naturligtvis med sig hem.

Lunch och fika

På Högskolan finns flera alternativ om du blir hungrig eller sugen.

Nordrest (tidigare Högskolerestauranger) är Högskolans huvudrestauratör. De ansvarar för Restaurang Campus i hus 91 Midgård, kafé Prego i studentcentrum hus 22, kiosken "Bakfickan" i Fårhallen (också hus 22) och indirekt genom Selecta för varuautomater (godis, dryck etc.). Betalning i automaterna sker kontantlöst. Varuautomaterna finns i Fårhallen (hus 22).

I Högskolans närhet finns fler lunchalternativ

Miljö

Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Även utställare måste följa vårt hållbarhetsarbete i en gemensam strävan mot en bättre och hållbar miljö.

Utställaren ansvarar för egen medtagen utrustning och material samt att material (kartonger, broschyrer, lastpallar etc.) bortforslas efter hyresperiodens slut. Hantering av kvarlämnat material debiteras.

Ev frågor om återvinning kan ställas till vaktmästeriet hus 32.

Nödutgångar

Nödutgångar får inte blockeras. Inte heller får skyltar som visar vägen mot nödutgångarna skymmas av montrar, affischer eller annat material.

Parkering

Parkeringen, som är avgiftsbelagd, får endast ske på anvisade platser. Motorvärmarplatser är förhyrda och får ej nyttjas av utställare/besökare. Parkering får inte heller ske på handikapplatser eller utanför entréer.

Parkeringsinformation

Roll-ups och skärmar

Tänk på att placera roll-ups och skärmar så de inte blockerar utrymningsvägar, nödutgångar, hjärtstartare eller släckningsutrustning.

Även passager i korridorer måste vara fria från utrustning och möbler.

Släckningsutrustning

Vid händelse av brand kan släckningsutrustningen rädda liv. Utrustningen får inte blockeras av skärmar, möbler, roll-ups etc.

Sophantering och återvinningskärl

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket bland annat innebär att vi sopsorterar. Vaktmästeriet kan bistå med extra återvinningskärl.

Säkerhet

Utrymningsvägar och passagestråk ska hållas fria, endast färgmarkerade ytor på ritningen (bilaga) får disponeras för utställning. Brandposter, släckare och hjärtstartare får inte blockeras.

Tejp

Inget tejpande på pelare, dörrar, fönster, inredning etc. är tillåtet.

Tillgänglighet

Passagestråk ska hållas fria.

Wifi för utställare och gästanvändarkonto

Det är den som anordnar ett evenemang eller en arbetsmarknadsdag som ansvarar för att beställa tillgång till wifi för utställare och eventuell inloggning för gästföreläsare.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2023-04-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)