Beställning av användarkonto, HiG-kort, nycklar för fastighetsägare

Formuläret ska användas av hyresvärden då denne tillfälligt behöver tillgång till högskolans lokaler för sina hantverkare, reparatörer, montörer.

Beställningsformulär

Uppgift om beställaren



Personuppgifter extern person







Den externa personen behöver




Övrigt



Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2020-04-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)