Gå till eugreenalliance
Sök

Fysisk tillgänglighet på campus

Här kan du läsa om tillgänglighetsfrågor rörande parkering, toaletter, undervisningssalar, hörslingor, hissar med mera.

Parkering

På Högskolan i Gävle finns parkeringsplatser för dig som har ett parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.

Karta över parkeringsplatser Pdf, 98 kB.

Hissar

I de flesta hus på campus och till de flesta våningar finns hissar.

Observera att hissen i hus 11 används för att nå olika våningsplan i hus 12 och hus 13. Vidare används hissen i hus 31 för att nå olika våningsplan i hus 32 och hus 33.

Karta som visar var hissarna är placerade Pdf, 73 kB.

Toaletter

Toaletter för personer med funktionsnedsättning finns i de flesta byggnader och på de flesta våningar. Toaletterna är av varierande storlek och med varierande utrustning. OBS! Vissa toaletter är endast åtkomliga för personal alternativt på dagtid.

Lista över RWC - tillgängliga toaletter

Hus 11, 12 och 13
11:237
11:337
11:537
12:213

Hus 21, 22 och 23
21:219
21:505
22:205
23:239
23:403

Hus 31, 32 och 33
31:207
31:308
31:406
31:511
32:203
33:217

Hus 41 och 51
51:225
51:329
51:417
51:448
51:524

Hus 45 och 55
45:234
45:330
45:403
55:224

Hus 61, 81, 91 och 92
61:220
61:324
61:411
81:205
81:208
91:224
92:318

Hus 99
99:123
99:208
99:308
99:408
99:508

Karta över campusområdet

Undervisningssalar

I schemasystemet Kronox finns viss information om våra undervisningssalar. Om en sal är benämnd Föreläsningssal eller Hörsal är det en gradängsal (dvs. bänkraderna är placerade i olika trappsteg) eller en sal med fasta bänkrader. Vissa av gradängsalarna är tillgängliga för rullstolsburna, men inte alla.

I Kronox finns även information om salen inte kan nås med hiss, om den har hörslinga eller om det finns en dörröppnare. Kontakta din lärare eller Avdelningen för utbildningsstöd om du har frågor om en specifik lokal.

Lista över salar med automatisk dörröppnare

Alla stora entréer har automatisk dörröppnare. Undantaget är vissa mindre sidoentréer.

Dörrarna till lärosalarna är normalt låsta. För att dörrautomatiken ska fungera krävs att läraren ställt dörren i olåst läge.

Utanför följande salar finns dörröppnare:

11:218 matsäcksmatsal, olåst
33:202
33:203
41:204 hörsal Valhall
51:220
51:223
99:131


Hörslinga

Hörslinga/teleslinga för personer med hörselnedsättning finns i några av de större föreläsningssalarna.

Lista över salar med hörslinga

Hörslinga finns i följande salar:

12:108
13:111
33:202
33:203
41:204
99:131
99:132
99:133

För mer information om hörselslingorna kontakta i första hand Avdelningen för it (itsupport@hig.se).

Tyst datorsal

En tyst datorsal där man inte får grupparbeta eller prata i telefon finns i 51:113. Salen har sex platser och är alltid tillgänglig för studenter, men kan inte bokas. Totalt finns tio allmänna datorsalar för studenter.

Resursrum

Det finns ett resursrum i biblioteket med särskilda läsplatser för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Tag kontakt med bibliotekets personal för mer information om dessa.

  • Matsäcksmatsal med mikrovågsugn

Det finns flera matsäcksmatsalar där studenter kan värma medhavd mat. Sal 11:218 är tillgänglighetsanpassad med dörröppnare samt mikrovågsugnar som har en lägre placering.

Kontakt

Har du frågor om den fysiska tillgängligheten kan du kontakta lokalenheten vid Högskolan (fastighet@hig.se) eller fastighetsägaren Akademiska hus (www.akademiskahus.se).

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2023-09-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)