Stilla rum

Sal 51:112 är ett stilla rum för studenter och personal. Rummet är öppet för alla, oberoende av tro eller livsåskådning.

Stilla rum är stängd på grund av vattenskador. Avdelningen för fastighet och service, tillsammans med Akademiska hus, hanterar det vatten som upptäckts i Högskolans källare. 

På Högskolan i Gävle finns ett Stilla rum. I detta rum råder stillhet och tystnad. Hit kan man komma för meditation, bön, för att bara vara eller ta en paus från all stress. Rummet har tillkommit för att i högskolans miljö tillgodose behoven av stillhet, tystnad och andlighet.

  • Stilla rummet har inga traditionellt religiösa symboler, men är inrett med några få ting som talar till oss på ett liknande sätt och som ger vila åt ögat.
  • Stilla rummet är ett rum för hela kroppen. Du får hitta en plats som passar dig, på en bänk, en meditationspall eller på golvet. För muslimsk bön finns bönemattor att lägga ut på golvet.
  • Alla sammankomster i Stilla rummet är öppna. Du är välkommen att närvara utan att delta. Om rummet är bokat för tyst meditation är det viktigt att din närvaro inte stör.​​   

Vi har alla ett centrum av stillhet, omgivet av tystnad.
Dag Hammarskjöld

Regler för Stilla rum på Högskolan i Gävle

  • Stilla rummet är alltid öppet.
  • Stilla rummet är till för tystnad och stillhet, meditation eller bön. Det är inte till för samtal, studier, för att äta eller sova.
  • Stilla rummet är i första hand avsett för enskilda besök.
  • Kvinnor och män har alltid samma tillträde till Stilla rummet.

Rummet kan även bokas för sammankomster, max 60 minuter. Andra besökare måste visa hänsyn till den aktivitet som är bokad.

Kontakt

Lokalfunktionen

E-post: fastighet@hig.se

Vaktmästeri

E-post: vaktmasteri@hig.se

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2021-08-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)