Gå till eugreenalliance
Sök

Boka utställningsplats för att möta studenter

Företag och organisationer kan boka plats på Högskolans allmänna ytor i informationssyfte. Bokning görs i förväg via webbformulär. Försäljning är inte tillåtet.

Julledigt

Under perioden 21 dec–7 jan är det begränsad bemanning och kortare öppethållande. Svarstiden för inskickade bokningsförfrågningar är då längre.

Få direktkontakt med studenter och personal

Du som representerar ett företag eller en organisation kan boka plats på Högskolan för information, rekrytering eller liknande. Det finns flera ytor där du kan träffa studenter (eller personal). Ytorna är tillgängliga under Högskolans öppettider. Studentcentrum är vanligen öppet kl. 8.00-16.00.

Bokning i våra lokaler görs i förväg via webbformulär. Det är kostnadsfritt att stå på en utställningsplats.

Försäljning är inte tillåtet.

Ta del av informationen

Det är viktigt att du läser igenom nedanstående information innan du fyller i bokningsformuläret.

Bord och diskar samt ritning över tillåtna placeringar

I foajén i hus 41 Valhall finns en fast disk som det går bra att boka, om den inte är upptagen av annan verksamhet. Vaktmästeriet kan hjälpa till om ytterligare bord behövs.

  • Vaktmästeriets öppettider
  • Det går också att boka 1-2 ståbord för att stå i Rävhallen (sydvästra hörnet) eller rulldisk i Studentcentrum eller vid trapphuset hus 11-13 (angränsar till Rävhallen).
  • Det är inte tillåtet att tejpa på rulldiskarna. Där ska magneter användas för att fästa ev. affischer.
  • Evenemang i Studentcentrum respektive Rävhallen ska utrymmesmässigt inte ta mer yta i anspråk än diskens/ståborden storlek. Ev kan en rollup el liknande komplettera. Större evenemang hänvisas till ytorna i hus 41.
  • Bilderna nedan visar var diskar och bord placeras.
  • Karta över högskolan
Placering rulldisk i StudentcentrumFörstora bilden

Placering av rulldisk i Studentcentrum. Klicka på bilden för att förstora den.

Placering ståbord i RävhallenFörstora bilden

Placering av ståbord i Rävhallen. Klicka på bilden för att förstora den.

Placering rulldisk hus 11-13Förstora bilden

Placering av rulldisk vid trapphuset hus 11-13. Klicka på bilden för att förstora.

Högskolan har ingen skyldighet att upplåta lokaler till allmänheten

Högskolan har ansvar för anställdas och studenters arbetsmiljö. Detta innebär bland annat att möjligheterna att utan störning bedriva utbildning och forskning har företräde framför utomstående organisationers eller personers önskemål om att få nyttja Högskolans lokaler.

Högskolan förbehåller sig rätten att neka ett företag, organisation eller motsvarande att boka plats om Högskolan bedömer att det inte är till gagn för studenter eller anställda. Uthyrning/upplåtelse görs endast då det inte finns skäl att tro att det kan uppstå någon ordningsstörning eller någonting som strider mot gällande lagstiftning. Syftet med förhyrningen av lokalen får ej vara av kommersiell art, såsom försäljning av varor eller tjänster.

Boka minst 14 dagar i förväg

För all verksamhet i lokalerna måste bokning ske i förväg. Vi vill helst ha din bokningsförfrågan två veckor i förväg, och gärna tidigare, för att lokalenheten ska hinna behandla den. Vi kan inte garantera att plats finns.

Svar på din förfrågan kommer till den e-post som du anger i webbformuläret. Det är kostnadsfritt att boka plats i de allmänna lokalerna.

Flera bokningar för återkommande aktivitet

Önskar du göra flera bokningar samtidigt för en återkommande aktivitet, så skriv första datumet i förfrågningsformuläret och skriv resterande datum och tider i fältet för Övrig information.

Delad yta

Att boka en utställningsplats innebär inte att bokaren har ensamrätt på aktuell yta. I foajén hus 41 Valhall kan det vara fler bokare samtidigt, både interna och externa. Man får samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra.

Bokningsschema

Om du undrar över lediga tider för respektive yta så kan du själv titta i vårt schemabokningssystem Kronox.

Rulldiskar och disk hittar du under rubriken Hjälpmedel.

Rävhallen har rumsnummer 22:201a under rubriken Lokaler.

Gå till schemasökningen

Bokningsförfrågan för Högskolans utställningsytor

Ange vad du önskar boka
Är du osäker på vilken yta som passar dig bäst så är du välkommen att rådgöra med lokalhandläggarna.
Ange vad du önskar bokaVanliga frågor och regler för bokning i allmänna ytor

Det är ditt ansvar som bokare att läsa igenom och följa de fullständiga regler som gäller i Högskolans lokaler.

Kontakt

Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare 
E-post: fastighet@hig.se
Tel: 026-64 82 13

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2023-09-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)