Sök

Boka utställningsplats för att möta studenter

Företag och organisationer kan boka plats på Högskolans allmänna ytor i informationssyfte. Bokning görs i förväg via webbformulär. Försäljning är inte tillåtet.

Coronaanpassning

Under 2021 kan Högskolan tyvärr inte ha några externa lokalbokningar med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

Vi hoppas att tillståndet snart ska normaliseras och då är du åter välkommen att boka lokaler hos oss.

Få direktkontakt med studenter och personal

Du som representerar ett företag eller en organisation kan boka plats på Högskolans allmänna ytor för information, rekrytering eller liknande. Välj mellan tre ytor där du möter Högskolans studenter (eller personal).

Bokning i våra lokaler görs i förväg via webbformulär. Det är kostnadsfritt att stå på en utställningsplats.

Försäljning är inte tillåtet.

Ta del av informationen

Det är viktigt att du läser igenom nedanstående information innan du fyller i bokningsformuläret.

Tillåten yta i foajén i hus 41

Det finns en allmän ytor som får användas för mässor och utställarverksamhet: foajén i hus 41. Ytan är på markplan och i anslutning till en entré.

Det är inte tillåtet att stå på andra ställen i Högskolans lokaler.

Från hösten 2021 är det inte längre tillåtet att stå i Rävhallen eller i Fårhallen.

Högskolan har ingen skyldighet att upplåta lokaler till allmänheten

Högskolan har ansvar för anställdas och studenters arbetsmiljö. Detta innebär bland annat att möjligheterna att utan störning bedriva utbildning och forskning har företräde framför utomstående organisationers eller personers önskemål om att få nyttja Högskolans lokaler.

Högskolan förbehåller sig rätten att neka ett företag, organisation eller motsvarande att boka plats om Högskolan bedömer att det inte är till gagn för studenter eller anställda. Uthyrning/upplåtelse görs endast då det inte finns skäl att tro att det kan uppstå någon ordningsstörning eller någonting som strider mot gällande lagstiftning. Syftet med förhyrningen av lokalen får ej vara av kommersiell art, såsom försäljning av varor eller tjänster.

Boka minst en vecka i förväg

För all verksamhet i lokalerna måste bokning ske i förväg. Skicka in din bokningsförfrågan minst en arbetsvecka i förväg, och gärna tidigare, för att lokalenheten ska hinna behandla den. Vi kan inte garantera att plats finns.

Svar på din förfrågan kommer till den e-post som du anger i webbformuläret. Det är kostnadsfritt att boka plats i de allmänna lokalerna.

Flera bokningar för återkommande aktivitet

Önskar du göra flera bokningar samtidigt för en återkommande aktivitet, så skriv första datumet i förfrågningsformuläret och skriv resterande datum och tider i fältet för Övrig information.

Bord

I foajén i hus 41 Valhall finns en receptionsdisk som det går bra att använda, om den inte är upptagen av annan verksamhet. Vaktmästeriet kan hjälpa till om ytterligare bord behövs.

Delad yta

Att boka en utställningsplats innebär inte att bokaren har ensamrätt på aktuell yta. Det kan vara fler bokare samtidigt, både interna och externa. Man får samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra.

Hämta ut ditt tillstånd

Tillstånd krävs för utställning och mässverksamhet i Högskolans lokaler. Tillståndet utfärdas när din bokningsförfrågan godkänts. Du hämtar tillståndet i receptionen i hus 22 och sedan ska det ligga väl synligt på bordet/i montern.

Bokningsförfrågan för Högskolans utställningsytor

Allmän yta som du önskar boka
Allmän yta som du önskar boka


Vanliga frågor och regler för bokning i allmänna ytor

Det är ditt ansvar som bokare att läsa igenom och följa de fullständiga regler som gäller i Högskolans lokaler.

Kontakt

Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare 
E-post: fastighet@hig.se
Tel: 026-64 82 13

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2021-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)