Sök

Vaktmästeri

Vi ansvarar för postgång, vaktmästeritjänster, kontorsmaterial, lokalvård, interna transporter, flaggning, utlåning av viss av-utrustning samt flyttar.

Vi vill alltid ge dig bästa service.

Besök vaktmästeriet

Vaktmästeri finns i rum 32:204. Där kan du få hjälp med att låna ståbord och viss av-utrustning. De kan också hjälpa till med ommöbleringar inför arbetsmarknadsdagar och konferenser.

Öppettider

Torsdag 6 april stänger vaktmästeriet kl. 12.00

Det är skärtorsdag och då har Högskolan förkortat öppethållande.

Fredag 7 april–måndag 10 april är det stängt på vaktmästeriet.

Vaktmästeri hus 32 – ordinarie öppettider

Veckodag

Tid

Måndag–fredag

Besök vaktmästeriet kl. 08.00–16.00


Tillgänglig på telefon kl. 08.00–16.30

Begränsningar i öppethållandet sker i samband med helger och sommarsemester.

Felanmälan

Fel på av-utrustningen (dator, projektor etc.) i salarna rapporteras till itsupport@hig.se.

Behöver du hjälp från vaktmästeriet - kontakta oss på vaktmasteri@hig.se eller besök oss i hus 32.

Kontakt

Vaktmästeriet finns i hus 32 plan 2.

Tel 026-64 89 99

Skicka dina ärenden på vaktmasteri@hig.se.

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2023-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)