Gå till eugreenalliance
Sök

Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen är det du själv som ansöker om den. Här får du information om hur du ansöker om ditt examensbevis, examensregler och annat som du behöver veta om din examen.

Så här ansöker du om examensbevis

Du ansöker om examen hos det lärosäte där du har slutfört din sista kurs. På Högskolan i Gävle gör du din ansökan direkt i Ladok.

Om du inte längre har ett aktivt användarkonto vid Högskolan i Gävle kan du logga in som alumn i Ladok med BankID eller Freja ID och ansöka om examen.

Logga in som alumn

Alumner loggar in med e-legitimation. På inloggningssidan kan du välja att logga in i Ladok för alumner för att logga in med e-legitimation (BankID eller Freja eID).
När du loggat in kan du

 • Ändra kontaktuppgifter
 • Hämta resultatintyg och nationellt resultatintyg
 • Ansöka om examen
 • Se information om utfärdad examen
 • Dela examen
Bild på hur man hittar länken för att logga in som alumn

Tappat bort ditt examensbevis?

Beställ kopia på redan utfärdat bevis genom att mejla studentsupport@hig.se.

 • För bevis utfärdat före 2018-12-31 får du en vidimerad papperskopia.
 • För bevis utfärdat från och med 2019-01-01 får du ditt digitala bevis skickat en gång till.

Innan du ansöker

 • Kontrollera att alla kurser du vill ha med i din examen är slutrapporterade. Om någon kurs inte är slutrapporterad kontaktar du din akademi och ber dem åtgärda detta.
 • Kontrollera att dina personuppgifter och e-postadress stämmer i Ladok. Det kan du själv kontrollera i Ladok. Kontakta studentsupport@hig.se om något är fel. Dina personuppgifter kan inte ändras i efterhand.
 • Kontrollera noga att ansökan skickas till rätt lärosäte. I dialogrutan för själva ansökan anges i övre vänstra hörnet det lärosäte som ansökan kommer att gå till.

Instruktionsfilm - så ansöker du om examensbevis

Viktig information när du ansöker om magister- eller masterexamen

Magisterexamen

Magisterexamen

När du ansöker om någon av Filosofie magisterexamen, Teknologie magisterexamen eller Ekonomie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över följande, se respektive examen nedan.

Filosofie magisterexamen
Utfärdad kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Teknologie magisterexamen
Utfärdad kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng. Tidigare studier inom något av, eller båda, huvudområdena matematik eller tillämpad matematik om minst 30 högskolepoäng.

Ekonomie magisterexamen
Utfärdad kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng. Tidigare studier inom huvudområdet nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng.

Masterexamen

Masterexamen

När du ansöker om någon av Filosofie masterexamen, Teknologie masterexamen eller Ekonomie masterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskole­poäng.

Examensbevisets innehåll

Högskolan i Gävle utfärdar digitala examensbevis. Bevisen är direkt verifierbara via internet. I examensbeviset framgår det vilken examen som har utfärdats, vilka kurser som ingår, vilket betyg du fått på kurserna och vilket datum de avslutades. Examens­beviset är digitalt och på både svenska och engelska. Dessutom får du ett diploma supplement. Det är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar under året, från ungefär en vecka och upp till åtta veckor.
Alla ansökningar granskas individuellt, och handläggs i den ordning de inkommit till Högskolan i Gävle, så snabbt som möjligt. Det går inte att skynda på enskilda ansökningar eller att få förtur. Det färdiga examensbeviset, eller avslagsbeslutet, skickas till dig per e-post, utifrån adressuppgifterna som du uppgivit i Ladok. Du kan själv kontrollera och ändra din mejladress i Ladok.

Dela information om examen

Ditt digitala examensbevis är verifierbart on-line. Du kan även dela information om din examen direkt från Ladok.

Du som är student eller alumn och har en utfärdad examen kan logga in i Ladok för studenter och hämta en kod för delning av information om din examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren (t.ex. en arbetsgivare) att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Du delar din examen genom att:

 • Logga in i Ladok för studenter och gå till ”Examen och bevis”
 • Välj ”Dela bevis”
 • Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

Examensbeskrivningar

För varje akademisk examen finns nationellt gällande krav. De nationella kraven listas i examens­ordningen som finns i högskoleförordningens bilaga 2. Där framgår vilka mål som ska nås och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen, samt på vilken nivå en viss examen ska avläggas.

Utöver högskoleförordningens nationella krav använder Högskolan i Gävle även lokala examensbeskrivningar för vissa examina. De anger mål, omfattning och vilka kurser inom och utom huvud­området som måste läsas för att uppnå kraven för examen.
Högskolan i Gävle har även lokala föreskrifter – examensordning som beskriver de bestämmelser vi följer i examensfrågor.

Kontakt

E-post: studentsupport@hig.se

Telefon: 026-64 81 00

Telefontid: måndag–torsdag 9.00–10.00

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2024-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)