Gå till eugreenalliance
Sök

Studier i ett annat land

Om du har varit utbytesstudent genom Högskolan i Gävle ska dina utlandsstudier vara dokumenterade med tillgodoräknande alternativt motsvarandebedömning i Ladok.

Kontrollera att det är gjort innan du ansöker om ditt examensbevis. Bifoga även vidimerade kopior av de betyg/intyg/certifikat du fått i utlandet.

Det är viktigt att dokumentationen tydligt visar:

  • vilka kurser som har tillgodoräknats
  • vilket datum tillgodoräknandet skett
  • vem som gjort tillgodoräknandet
  • vilket betyg du fått på utlandsstudierna.


Om du läst på egen hand i ett annat land ska du skicka vidimerade kopior av betyg/intyg/certifikat du fått i utlandet samt vilka kurser du vill tillgodoräkna.

Vi tar emot dokument som är utfärdade på svenska och engelska. Om dina dokument är utfärdade på något annat språk än dessa måste du själv se till att få dem översatta av en auktoriserad översättningsbyrå.


Om du har en utländsk examen som ska ligga till grund för din examen, bör denna vara värderad av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)