Sök

Tillgodoräknande av tidigare studier

Om du gått igenom högskolestudier med godkänt resultat har du rätt att ansöka om att få studierna tillgodoräknade. Detta gäller under förutsättning att kurserna är likvärdiga med de kurser vid Högskolan i Gävle som du vill få studierna prövade mot.

Rätten tillgodoräkna tidigare studier regleras i högskoleförordningen (1993:100). Vid Högskolan i Gävle gäller också Lokal handläggningsordning för tillgodoräknande (Dnr HIG-STYR 2018/119)

För att vi ska kunna bedöma om du kan tillgodoräkna dig en kurs måste du vara aktiv student vid Högskolan i Gävle. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det lärosäte där beslutet har fattats.

Innan du ansöker

Innan du påbörjar en ansökan om tillgodoräknande är det några saker du behöver veta. Titta därför igenom de här frågorna och svaren.

Om du är registrerad på en kurs som tillgodoräknas läggs ett avbrott in på kursen.
Vid tillgodoräknande anges inte betyg.

Vad kan jag ansöka tillgodoräknande för om jag vill?

Om du har slutförda studier från utbildning vid svensk eller utländsk högskola, kan du ansöka om att få det tillgodoräknat vid Högskolan i Gävle. Det kan också vara möjligt att få annan relevant utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad.

För att kunna ansöka måste du vara student vid Högskolan i Gävle.

Tänk på att tillgodoräknade studier kan påverka ditt studiemedel.

När behöver jag ansöka om tillgodoräknande?

Du ska ansöka om ett tillgodoräknande om

  • du vill ta ut en examen där vissa kurser krävs som du inte har läst, men du har tidigare erfarenheter som du tycker motsvarar den eller de kurserna.
  • du har läst utbildning vid ett annat lärosäte som där har klassats som kurser inom ett visst huvudområde, men som du tycker motsvarar det huvudområde som du vill ta ut examen i.
  • du har genomfört studier utomlands som du vill ha med i din kommande examen.

Tillgodoräknande är inte alltid nödvändigt. I vår översikt kan du se om du behöver ansöka om tillgodoräknande. Information om de olika examenstyperna hittar du på www.hig.se/examen.

Översikt - guide till när du ska ansöka om tillgodoräknandeGuide till när du ska ansöka om tillgodoräknande


Vad vill du tillgodoräkna?Exempel på vad vill du använda det tillBehöver du ansöka om tillgodoräknande?Underlag som ska bifogas ansökanAvslutad kursKurs inom yrkesprogram, t.ex. sjuksköterske-, socionom-, ingenjörsutbildningjaResultatintyg och kursplaner med litteraturlista.


Avslutad kurs
Kurs inom huvudområde för Ekonomie, Filosofie, eller Teknologie kandidat/magister/
masterEndast om ursprungsstudiernas
ämnesklassning avviker


Resultatintyg och kursplaner med litteraturlista.Avslutad kurs
Kurs utom huvudområde för Ekonomie, Filosofie, eller Teknologie kandidat/magister/
masterNej


-Del av kurs, annat ämne, annan nivå än ursprungsstudiernaJa


Resultatintyg och kursplaner med litteraturlista.
Vissa ämnesstudierFör auktorisering eller registrering för vissa yrkenJa


Resultatintyg och kursplaner med litteraturlista.
Moment inom oavslutad kursOavsett användningJa


Resultatintyg och kursplaner med litteraturlista.
Utlands- eller utbytesstudierKurs eller poänggivande studierJa


Resultatintyg och kursplaner med litteraturlista.
Om du är utbytesstudent skickar du in resultatintyg och learning agreement.
Annan merit, t.ex. praktik eller reell kompetensKurs/poäng (oavsett program)JaValideringsbeslut


För att endast uppfylla examensmål, utan poängNej Valideringsbeslut


Ansöka om tillgodoräknande

Du ansöker om tillgodoräknande direkt i Ladok.

Om din ansökan avslås kan beslutet överklagas. I ditt besked står det hur du gör för att överklaga. Handläggningstiden för ansökan om tillgodoräknande är två månader. Handläggningstiden börjar räknas när din ansökan är komplett.

När kan jag ansöka?

Du måste vara antagen och registrerad på en utbildning vid Högskolan i Gävle innan du kan ansöka om tillgodoräknande. Om du ansöker om tillgodoräknande för del av kurs kan det inte tillgodoräknas förrän efter du registrerats på kursen

Vilka dokument skall jag skicka med ansökan?

När du ansöker om tillgodoräknande behöver du bifoga dokument som bekräftar dina tidigare erfarenheter. För att ansökan ska vara komplett måste du bifoga resultatintyg och kursplaner med litteraturlista för den utbildning som du vill tillgodoräkna. Dessa skall bifogas i pdf-format.

Om du har studerat utomlands

Om du studerar utomlands i utbytesprogram har ett Learning Agreement upprättats. Där framgår vilka kurser du skall läsa och vad de kan tillgodoräknas som.

Om du har studerat utomlands på eget initiativ, s.k. Freemover, kan ansökan om tillgodoräknandet av dina utlandsstudier komma att prövas som ämne istället för kurs.

Om du har en fullständig akademisk grundexamen i ett annat land och har fått den värderad av Universitets- och högskolerådet (UHR) bör du bifoga detta utlåtande i din ansökan. Detta kan göra handläggningstiden mycket kortare.

Till din ansökan om tillgodoräknande av utbildning från ett annat land ska du bifoga kopia på officiellt utfärdat resultatintyg eller examensbevis. Förutom beviset ska du också bifoga kursplan och litteraturlista för utbildningen. Tänk därför på att ta med dig kursplanen och litteraturlistan hem när du avslutat dina studier utomlands. De brukar vara mycket svåra att rekonstruera efteråt!

Vi tar emot dokument som är utfärdade på svenska och engelska. Om dina dokument är utfärdade på något annat språk än dessa måste du själv se till att få dem översatta av en auktoriserad översättningsbyrå.

Observera att du ska kunna visa upp originalhandlingar om vi efterfrågar det.

För tidigare genomförd yrkeserfarenhet ska du bifoga:

Om tillgodoräknandet grundas på validering skall valideringsbeslutet bifogas.

Här ansöker du om tillgodoräknande

Du skickar in din ansökan i Ladok.

Logga in med ditt användarkonto.

Titta på instruktionsfilmen för hur du ansöker i Ladok.

Är du osäker på hur du ansöker kontaktar du studentsupport@hig.se

Kontakt
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)