Sök

Information under jul- och nyårshelgen – FAQ

Avdelningen för utbildningsstöd har en något begränsad bemanning under jul- och nyårshelgen. Det kan under denna period vara svårare att nå oss via telefon och svarstiden på mejl kan förväntas vara något längre än normalt. Vi hoppas att du har överseende med detta.

Vårterminen startar den 16 januari. För vissa utbildningar gäller andra datum.

För att hjälpa dig på bästa sätt har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna som kommer in till oss. Förhoppningsvis kan du hitta svar på din fråga här.

Antagningsfrågor
 • Allmänna antagningsfrågor
  Om du har frågor om din anmälan, ditt konto på antagning.se eller andra allmänna antagningsfrågor ska du kontakta Antagningsservice på telefon 0771-550 720.
  De vanligaste frågorna och svaren just nu hos antagning.se (extern sida)
 • När får jag besked om jag kommit in?
  Du får ditt antagningsbesked från antagning.se Första skickas ut 9 december och det andra 22 december. Glöm inte att titta i din skräppost om du inte hittar mejlet. Du kan också logga in på antagning.se för att läsa meddelandet.
 • Jag är reserv till en kurs. När får jag besked om jag kommit in?
  Vi kan tyvärr inte svara på hur stor sannolikhet det är att du kommer in på din utbildning om du står som reservplacerad. Efter andra antagningsbeskedet lämnas första besked om reservantagning. Därefter sker reservantagning löpande fram till utbildningen startar. Antalet reserver som antas beror bland annat på hur många som tackar nej till utbildningen. Du kan själv se när reservantagning börjar och avslutas för din utbildning på antagning.se.
 • Jag har gjort en sen anmälan. När får jag besked om jag kommit in?
  Anmälningar som gjorts efter den 15 oktober 2022, så kallade sena anmälningar, behandlas efter de ansökningar som inkommit i tid. Ansökningarna behandlas i datumordning och handläggs så snabbt som möjligt. Du får besked tidigast den 22 december och senast tre veckor efter utbildningens start.
 • När måste jag senast svara på mitt antagningsbesked?
  Sista dag att svara på det första antagningsbeskedet står angivet på antagning.se. Om du blivit antagen senare behöver du inte svara på antagningsbeskedet men om du inte tänker påbörja din utbildning är det viktigt att du lämnar återbud, så att man kan kalla in reserver. Det gör du enklast på antagning.se.
 • Jag har glömt att svara JA på mitt antagningsbesked. Vad gör jag?
  Om du glömt att tacka ja till en utbildning som du har blivit antagen till eller om du har blivit "TAK-struken" så kan du anmäla dig till den igen. Du kan bli antagen till maximalt 45 högskolepoäng. Din anmälan kommer behandlas som en sen anmälan.
  Såhär anmäler du dig igen (extern sida)
 • Jag skickade in mina meriter för sent (efter sista kompletteringsdag). Vad gör jag?
  En sent inskickad komplettering behandlas inte automatiskt. Den sökande måste själv meddela Antagningsservice (tel 0771-550 720) att en komplettering skickats in och sedan få hjälp med att göra en återanmälan.
 • Jag har blivit villkorligt antagen. Vad innebär det?
  Det innebär att vid granskningen av din ansökan fanns en registrering på en behörighetskrävande kurs, men kursen var inte avslutad. Du som är villkorligt antagen måste vid kursstart visa upp att du uppfyllt villkoren för antagning.
  Du kan inte själv registrera dig på din kurs utan måste, under registreringsperioden för aktuell utbildning, kontakta studentsupport och visa att du uppfyllt villkoren för antagning för att få hjälp med registrering.
  Mejla oss på studentsupport@hig.se
 • Finns det platser kvar på utbildningen?
  Om utbildningen är öppen för sen anmälan på antagning.se så har den en "välj"-knapp och du kan fortfarande skicka in din anmälan. Detta är dock ingen garanti för att du får en plats på utbildningen.
 • Jag vill anmäla mig till en kurs, men det finns ingen "välj"-knapp?
  Om en utbildning saknar "välj"-knapp är den stängd för sen anmälan och det finns inga lediga utbildningsplatser kvar. En sen anmälan kan bara göras på kurser som fortfarande är öppna för sen anmälan och därmed har en "välj"-knapp.
 • Var hittar jag antagningsstatistik?
  Universitets och högskolerådet ansvarar för att publicera statistik.
  Lägsta antagningspoäng, antal sökande och antal antagna (extern sida).
Inför terminsstart
 • Jag har frågor om en utbildning som jag har sökt. Vart vänder jag mig?
  Du hittar kontaktuppgifter i välkomstinformationen för din utbildning.
 • När börjar terminen?
  Vårterminen startar den 16 januari. Annan viktig information hittar du i välkomstinformationen för din utbildning
 • Hur hittar jag mitt schema?
  Som student på Högskolan i Gävle hittar du ditt personliga schema via vår schemasök på webben eller via schema appen Kronox. I appen kan du söka upp ditt schema och spara det för att enkelt komma åt det nästa gång. Du kan söka på kurs, program, lokaler eller signatur. Appen finns på svenska och engelska och du laddar ner den gratis från Itunes App Store eller Google Play.
 • Hitta ditt schema via Högskolans schemasök (Kronox)
 • Hur vet jag vilken kurslitteratur jag behöver?
  I kursplanen finns bland annat kursens litteraturlista. Kursplanen hittar du i utbildningens välkomstinformation men du kan också söka fram din kursplan via kursplanedatabasen.
 • Hur får jag information om mitt program/min kurs? 
  Allmän information för både program och kurser finns i din välkomsinformation för din utbildning.
 •  Välkomstinformation för din utbildning
 • Hur söker jag studentbostad?
 • Sök studentbostad
 • Jag har blivit reservplacerad, kan jag gå på introduktionen och uppropet?
  Endast de som är antagna är med på uppropet. Högskolan i Gävle kallar reserver till program och kurser i strikt turordning utifrån urvalsresultatet. Vi kontaktar dig om du blir erbjuden en plats.
 • När kan jag skapa mitt användarkonto?
  Du kan tidigast skapa ditt användarkonto två veckor innan terminsstart. Om du gjort en sen anmälan/efteranmälan kan du skapa ditt användarkonto tidigast dagen efter antagningsbesked.
 • Skapa ditt användarkonto
 • När kan jag registrera mig på mina kurser?
  Du kan normalt registrera dig två veckor före kursstart. Du hittar mer information om kursregistrering i utbildningens välkomstinformation.
Kursfrågor
 • Vart ska jag vända mig med frågor om min kurs, kursregistrering eller inrapportering av resultat?
  För hjälp med allmänna frågor om din kurs, kursregistrering eller inrapportering av resultat, mejla studentsupport@hig.se
  Under jul- och nyårshelgen har vi minskad bemanning. Vänligen ring vår växel (026-64 85 00) vid brådskande ärenden, så kopplar de dig till den personal som är på plats.

 • Hur gör jag ett studieuppehåll/studieavbrott?
  Information och blankett finns på sidorna nedan. Studieuppehåll kan bara göras på program.
  Studieuppehåll
  Studieavbrott
Studievägledning
Studenthälsan
Pedagogiskt stöd
 • Hur går jag tillväga om jag har en funktionsnedsättning och behöver pedagogiskt stöd?
  1. Du ansöker digitalt via det nationella systemet NAIS. Bifoga ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat av sakkunnig, exempelvis läkare, psykolog, logoped. Det går bra ladda upp ett mobilfoto av intyget med telefonen.

  2. Högskolans samordnare kontaktar dig för att boka en tid när ni kan prata om vilka stödåtgärder som är möjliga.

  3. Samordnaren gör därefter en bedömning och fattar ett beslut om riktat pedagogiskt stöd där stödåtgärderna beskrivs.

  4. Inför varje kurs kontaktar du kursansvarig lärare och examinator för att visa ditt beslut och samtala om hur aktuell kurs kan anpassas.
  Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid.
Examen och intyg
Tentamensutlämning
 • När kan jag hämta ut min tenta?
  När examinator rättat din tentamen och resultatet rapporterats in skickar vi hem din tentamen med post till den adress som finns registrerad i Ladok. Kontrollera att din postadress i Ladok stämmer om du uppgett en tillfällig adress eller om du inte bor på din folkbokföringsadress. Du ändrar din adress under "Mina uppgifter" i Ladok.

Fler frågor?

Om du inte hittat svaret på din fråga här, titta gärna igenom våra andra FAQ- och informationssidor.

Telefontider under jul- och nyårshelgerna

Datum

Tider

19 december - 23 december

09.00-10.00

24 december - 26 december

STÄNGT

27 december - 30 december

09.00-10.00

31 december - 1 januari

STÄNGT

2 januari - 4 januari

09.00-10.00

5 januari -8 januari

STÄNGT

9 januari - 13 januari

09.00-11.00


Kontakt

Kontakta oss

E-post
studentsupport@hig.se

Telefon 
026-64 81 00

Telefontid
Måndag - Torsdag 09.00–10.00

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)