Gå till eugreenalliance
Sök

Frågor och svar om Erasmus+ praktik

Funderar du på vilka länder du kan göra Erasmus+ praktik? Hur stor stipendiebeloppet är? Kan du åka om du har funktionsnedsättning? Här besvarar vi det och mer!

Hur söker jag Erasmus+ praktikstipendium?

Du kan läsa om det på Så här söker du Erasmus+ praktikstipendium

Vem kan söka Erasmus+ praktikstipendium?

Krav för Erasmus+ praktikstipendium.

Du ska:

 • vara registrerad på kurs inom ett utbildningsprogram på kandidat- eller masternivå vid Högskolan i Gävle vid ansökningstillfället
 • studera med avsikt att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning.
 • ha ordnat en praktikplats själv, som har relevans till dina studier och som godkänts av Högskolan av Gävle i något av de länder som ingår i Erasmus+ (se nedan). 
 • praktisera på heltid. Med heltid menas det som är standard heltid vid mottagande organisation men minst 32h per vecka.
 • vill samla material till sitt examensarbete utomlands eller vill göra ditt examensarbete utomlands.
 • nyutexaminerade studenter kan delta, om de har ansökt innan de tagit ut sin examen och praktiken genomförs inom högst ett år efter att de tagit sin examen.
 • inte bo i landet du vill göra Erasmuspraktiken i.

Praktiken kan göras när som helst under dina studier, vilket innebär att du kan även göra praktiken under sommaren mellan två terminer. Det finns också möjlighet att genomföra praktiken inom ett år efter avslutad utbildning.

Erasmus+ ger extra medel för studenter med funktionsnedsättning och för studenter som har barn, läs mer här!

Vart kan jag göra praktiken?

Studenter kan praktisera vid ett företag, forskningsinstitut, laboratorium, en organisation eller annan relevant arbetsplats i ett programland/partnerland.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i en praktik:

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), minst 2 månader.
 • Datainsamling till ett examensarbete.

Följande organisationer är inte tillåtna att stå som värdar för en erasmuspraktik:

 • EU-institutioner och andra EU-organ på EU-kommissionens webbplats.
 • Organisationer som hanterar EU-program, till exempel nationella kontor för Erasmus+.

Vilka länder du kan göra Erasmus+ praktik?

Du kan söka praktik i något av de 31 länder som ingår i Erasmus+. 

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, & Österrike.

Praktiken kan ej göras i ens hemland!

Storbritannien

I och med utträdet ur EU har Storbritannien valt att inte vara med i den kommande programperioden för Erasmus+ 2021-2027. Det innebär att det från och med 2021 inte längre är möjligt för svenska organisationer att söka finansiering för mobilitet i Storbritannien (UK) eller samarbetsprojekt med brittiska organisationer inom ramen för programmet Erasmus+.

Mer information UHR

Läs mer om Brexit här

Hur lång är Erasmus+ praktik?

Praktiken ska vara minst 2 månader och upp till 12 månader lång.

Hur stort är stipendiebeloppet?

Summan på stipendiet för Erasmus praktik varierar beroende på bland annat land och utbytets längd, men du får mellan 555 och 615 euro per månad. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. Ditt eventuella studiemedel minskar inte på grund av att du får Erasmusstipendium.

OBS! På grund av minskade medel får de studenter som vill vara på praktiken längre än 6 månader endast medel för 6 månader som längst.

Behöver jag göra språktest?

Innan du åker på praktiken kommer du att få genomföra ett test i det språk som du kommer att använda under din praktikperiod utomlands. Om du efter testet känner att du kan behöva förbättra dina språkkunskaper så finns det möjligheter att få hjälp med det. Ett språktest kommer också att genomföras efter din praktikperiod. Läs mer om detta här: Erasmus+ language test

Kan du få du hjälp vid funktionsnedsättning?

Inom Erasmus+ gör man mycket för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i utbytet. Du kan till exempel få hjälp med specialtransport, vårdare, assistans, specialmaterial med mera. Vänd dig till samordnaren för studenter med funktionsnedsättning för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Kan du åka på Erasmus+ flera gånger?

Från och med sommaren 2014 går det att söka och beviljas Erasmus+ flera gånger.
Du kan dock maximalt delta i totalt 12 månaders utbyte (studier och/eller praktik) per utbildningsnivå. Det vill säga 12 månader för kandidatnivå, 12 månader för masternivå och 12 månader för doktorandnivå.

Det finns också möjlighet att genomföra praktiken efter att du tar din examen, om det sker inom ett år efter avslutade studier.

Försäkring under praktiken

Högskolan i Gävle har tecknat en samlingsförsäkring via Kammarkollegiet för alla studenter som åker utomlands inom Högskolans utbytesavtal. Försäkringen heter Student UT och är gratis för dig som åker på utbyte eller utlandspraktik i Högskolans regi.

OBS: Försäkringen gäller inte i de länder där UD avråder från alla resor, även om avrådan enbart gäller ett specifikt område i landet.

Försäkringen kommer att gälla i länder där avrådan från UD finns för icke nödvändiga resor. Vilka länder som UD avråder från alla resor till framgår av UD:s hemsida.

Externa sidor med mer information om Erasmus+ praktik

Erasmus+ praktik UHR

Erasmus+ logga


 

 

 

 

Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)