Sök

Välkommen till kursen Belastningsergonomi 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 2 januari och15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

AHA107 24500 (fristående), 24506 (inom program)

Kursperiod och studietakt

Vecka 3-12 halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Camilla Zetterberg
camilla.zetterberg@hig.se
026-64 87 39

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Kursen ges dagtid via distans, och alla föreläsningar och seminarier ges via Zoom.
Kursen startar den 16/1 och första tillfället via Zoom är den 17/1 - se schema nedan.

Vi använder oss i första hand av studentaktiva metoder för undervisning, vilket innebär en mindre andel rena föreläsningar och mer workshops där ni studenter arbetar i grupp med frågor som relaterar till examinationerna.

Kursen innehåller tre examinationsuppgifter. Det är endast dessa som är obligatoriska, men vi rekommenderar Dig starkt att ta del av all undervisning. Vår erfarenhet är att studenter som deltar aktivt i undervisningen får bättre resultat på examinationer och blir i högre utsträckning godkända på kursen.

Övrig information finns på kursens Canvas-sida, t.ex., kursplan och litteraturlista.

Nedan finns det preliminära schemat, observera att ändringar kan komma att ske.
Slutligt schema läggs på Canvas ca två veckor innan kursstart.

Ti 17/1 13-14 Kursintroduktion
Ti 24/1 10-12 Belastningsergonomisk riskbedömning
To 26/1 9-12 Workshop I – Uppgift 1
Ti 31/1 13-16 Reservtid
Ti 7/2 10-12 Metoder för riskbedömning
Fr 10/2 9-12 Workshop II – Riskbedömningsmetoder (uppgift 1 och 2)
Må 13/2 13-16 Reservtid
On 15/2 9-12 Uppstart av gruppuppgift 2
Må 20/2 8-22 Examination uppgift 1 (Quiz)
To 23/2 9-12 Reservtid
Ti 28/2 13-16 Workshop III – Uppgift 2
To 2/3 10-12 En ergonoms erfarenheter av riskbedömning
Må 6/3 24:00 Inlämning Uppgift 2
Ti 7/3 9-12 Att nå fram med sitt budskap
To 9/3 9-11 Förändringsarbete i praktiken
Fr 10/3 9-12 Reservtid
Må 13/3 10-12 Medarbetarnas roll i arbetsmiljöarbete – ett projekt om återhämtning
On 15/3 9-12 Workshop IV– Uppgift 3
Fr 17/3 9-12 Reservtid
On 22/3 9-16 Examinerande seminarium Uppgift 3
Fr 24/3 24:00 Slutinlämning Uppgift 3 – skriftlig del

Kommunikationssätt
Alla undervisning hålls via Zoom på dagtid. Du behöver ett headset med mikrofon och en webbkamera för att aktivt delta i undervisningen.

Läs mer om Zoom här: https://hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Learning-Center/Webbmoten-via-Zoom.html

All kommunikation sker via lärplattformen Canvas.

Läs mer om Canvas här: https://hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Learning-Center/Larplattformen-Canvas.html

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)