Sök

Välkommen till kursen Organisation och ledarskap 7,5hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 13 mars och 26 mars.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

AHA109, 24502 (fristående), 24507 (inom program)

Kursperiod och studietakt

Vecka 13-22 halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Sven Svensson
sven.svensson@hig.se
026-64 86 23

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Mer utförliga instruktioner för varje examinationsuppgift läggs ut på kurshemsidan i Canvas.

Kursbetyget ges enligt den sjugradiga Bolognaskalan (A, B, C, D, E, Fx och F). För att nå godkänt kursbetyg behöver samtliga kursuppgifter vara inlämnade.

Alla inlämningsuppgifter lämnas ut på Canvas och ska skickas in via Canvas under fliken ”Uppgifter”.

Kommunikationssätt
Under kursen kommer föreläsningar, seminarier m.m. kommer att hållas via Zoom (läs mer om Zoom här: https://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Learning-Center/Webbmoten-via-Zoom.html). Du behöver ett headset med mikrofon och en webbkamera för att aktivt kunna delta i undervisningen.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)