Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys 7,5 hp !

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 18 september–1 oktober.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BEG503 18435

Kursperiod och studietakt

Vecka 40–44 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Kursens schema

Kursansvarig lärare

Magnus Hjelmblom
Magnus.Hjelmblom@hig.se
026-64 86 48

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg

Kursen ges till stora delar på distans, men den inledande kursträffen och ytterligare en lektion genomförs på campus (Engelska parken) i Uppsala. Totalt ingår i undervisningen tre lektioner à 2-3 timmar, två räknestugor à två timmar, tre heldags datorlaborationer, tre litteraturseminarier à två timmar i mindre grupper samt tretton entimmes kursträffar.

Till de flesta kursträffarna hör en eller flera övningsuppgifter som du förväntas arbeta med enskilt eller i grupp. Övningsuppgifterna behöver inte redovisas, men är tänkta att vara till stöd i förberedelserna inför den avslutande skriftliga och muntliga examinationen.

De tre datorlaborationerna kan genomföras i förbokad datorsal på campus (Engelska parken) eller på valfri plats med tillgång till dator och internetuppkoppling. För att komma åt vissa datorverktyg krävs att du loggar in på Remote Desktop Service som tillhandahålls av högskolan i Gävle. Laborations-handledning ges på distans via kommunikationsverktyget Zoom. Till datorlaborationerna hör obligatoriska inlämningsuppgifter som redovisas enligt särskilda instruktioner. Den avslutande datorlaborationen fokuserar på handledning av ett miniprojekt som handlar om att hantera ett egendefinierat beslutsproblem. Miniprojektet redovisas både skriftligt och muntligt. Den skriftliga delen består av en skriftlig rapport med bilagor som redovisar beräkningar, och den muntliga delen består av ett webbsamtal tillsammans med en lärare. Den avslutande examinationen består av en skriftlig hemtentamen samt en avslutande muntlig examination som består av två delar, en gemensam del (examinationsseminarium) och en individuell del (webbsamtal med lärare).

Den litteratur som kommer att användas är

- Hammond, John S.; Keeney, Ralph L.; Raiffa, Howard (senaste upplagan). Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions. Harvard Business Review Press.

- Peterson, Martin (senaste upplagan). An Introduction to Decision Theory. Cambridge University Press.

Observera att Petersons bok även är kurslitteratur för kursen Beslutsteori som ges tidigare på terminen. Kompletterande kursmaterial görs tillgängligt i elektronisk form via Canvas.

Kommunikationssätt  

Högskolan i Gävle använder lärplattformen Canvas. Där samlas all information och allt material som hör till kursen. Kursen blir tillgänglig i Canvas senast i samband med kursstart 2023-10-02.

En stor del av undervisningen (inklusive laborationshandledning) genomförs på distans via kommunikationsverktyget Zoom. Mer information om Zoom, inklusive länkar till mötesrum, finns i Canvas. Lösningar på uppgifter, inklusive hemtentamen, lämnas in elektroniskt via Canvas.

Kursen ges av Akademin för teknik och miljö

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Elin Knutson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)